Kvartal 4

Kvartal 4

  • Deklarationer
  • Fastighetstaxering
  • Budgetarbete

Nu i kvartal 4 är det bland annat dags för styrelsen, i de föreningar som inte har brutet räkenskapsår, att påbörja arbetet med budgeten för det kommande verksamhetsåret.

Budgeten

Budgeten är ett av styrelsen styrdokument och ligger också till grund för styrelsens bedömning om avgiften behöver höjas eller inte.

Din ekonomiska förvaltare hjälper till med att ta fram ett budgetförslag som styrelsen kan utgå ifrån i diskussionerna.

Budgetförslaget ska utgå ifrån inkomsterna och utgifterna förra året. Inkomsterna räknas upp med eventuella avgifts- eller hyreshöjningar. Utgifterna räknas upp med index för de fasta kostnaderna föreningen har. Detta gäller till exempel el, värme och avtal som städning och markskötsel. Utgifter för reperationer i föreningen bör styrelsen gå igenom och bedöma om de förväntas ligga på samma nivå nästkommande år. Tills sist ska även räntor och amorteringar på eventuella lån skall räknas med.

Till dessa kostnader läggs sedan de nödvändiga underhåll som finns i underhållsplanen för det kommande året. Om föreningen inte har en aktuell, uppdaterad underhållsplan som innehåller uppskattade kostnader är det nu dags att ta fram en sådan. Det kan din förvaltare hjälpa till med.

När styrelsen är överens om budgeten och vilket underhåll som ska ingå kan styrelsen utifrån det ta beslut om avgifterna behöver höjas eller inte. Budgeten blir också ett dokument som styrelsen kan styra mot i arbetet under det kommande året.

Likviditetsbudget

Till skillnad från budgeten så visar en likviditetsbudget hur pengarna rör sig på föreningens konto. Den visar till exempel att på vintern är värmekostnaderna högre, men inkomsterna de samma. På sommaren har föreningen istället kanske högre kostnader för marskötsel. Om föreningen driver projekt kan det läggas in i likviditetsbudgeten när större fakturor förväntas dyka upp. På så sätt hjälper likviditetsbudgeten till exempel styrelsen att bestämma när eventuella lån måste tas. Då behöver inte föreningen ta lån i förtid och betalar onödig ränta. En likviditetsbudget kan din ekonomiska förvaltare hjälpa till att ta fram.

Vinterförberedelser

Förutom budgetarbetet behöver styrelsen göra en del andra förberedelser inför vintern. Att tidigt se till att föreningen är väl rustad för snö och kyla sparar mycket besvär. Att vara ute i god tid ger också föreningen en möjlighet att teckna bättre avtal än om styrelsen är ute i sista minuten. Några exempel på vad styrelsen behöver tänka på är:

Taken

Så snart löven har fallit från träden är det dags att se till att alla hängrännor rensas. Om dom är fulla med löv så kan det mycket lätt bli stopp och samlas vatten i dom under höstens regn och när snön smälter. Om det sedan fryser på kan det bli skador som följd.

När takarbetarna ändå är uppe på taken så är det en god ide´ att även låta dom se över att alla takpannor är hela och ligger på plats efter höstens stormar. På så sätt minskar risken för läckage och vattenskador.

Din förvaltare kan hjälpa dig med att beställa arbetet. Om föreningen inte har någon takfirma som brukar användas kan er förvaltare hjälpa er med en sådan kontakt.

Mark

På höstkanten behöver också vissa arbeten göras på markområdena. Till exempel är det dags att plantera vårlökar, kanske även beskära vissa buskar och löven som fallit behöver sopas upp för att inte blåsa omkring och täppa till dagvattenbrunnarna i området. Normalt ingår denna typ av höstgenomgång i ett avtal för markskötsel. Men om inte föreningen har något sådant bör dessa arbeten beställas.

Snöröjning

Även om det snöar mindre vissa vintrar än andra så vet ju ingen av oss hur det blir just i år. Det är därför viktigt att se till att föreningen har ett avtal om snöröjning och sandning.

Dom vanligaste avtalen skrivs så att snöröjning sker automatiskt om det snöat mer än ett visst antal centimetrar. Men styrelsen brukar också kunna begära extra snöröjning. Det är viktigt att skriva in möjlighet för styrelsen att avropa sandning när det behövs. Det kan ju vara en vinter som är relativt snöfri, men där regn och minusgrader ställer till det med is som behöver sandas.

Ju tidigare styrelsen tar kontakt med snöröjningsfirmor och begär in offerter dess då bättre förhandlingsläge har föreningen.


Kontakta oss

Oavsett ärende kan du alltid kontakta oss via mejl. Vi hör av oss så snart vi bara kan. Du kan även ringa oss under kontorstid på 08-52025202.

Borätt Forum

Blasieholmsgatan 4A

BR-Förlaget

111 48 Stockholm

Tel 08-52025202

Borätt Forum - Nyheter och fakta för bostadsrättföreningar

Borätt Forum är en mötesplats, ett frågeforum, en kunskapsbank, en informationskälla m m. För styrelserna i Sveriges bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. Borätt Forum består av en webbplats, Facebook, Twitter, tidningen Borätt och Borättkvällarna

För våra inloggade medlemmar erbjuds möjligheten att ställa frågor via en chatt.

Är du medlem? Logga in via menyn ovan.
Är du inte medlem? Bli medlem här.