10-snabba: Leif Hässel om ekonomiska läget

För tillfället kan vi säga att såväl flera ekonomer som aktiemarknaden, prissätter ett V-scenario, vilket betyder en ganska snabb ekonomisk återhämtning för den svenska ekonomi. Både regering och centralbank har genomfört omfattande åtgärder med syfte att begränsa coronanpandemins negativa effekter på samhällsekonomin. Det kommer emellertid inte hindra arbetslösheten att stiga mot 10 procent.

Jag tycker det är lämpligt att föreningar tänker utifrån risksynvinkel i en rad olika frågor. Naturligtvis är inte alla nedanstående risker lika betydande för alla föreningar, men de kan vara värda att beakta. Jag har nedan skrivit om några utvalda risker, som inte är i  någon rangordning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *