AnnonsElectrolux

10-snabba: Tips till nybildade styrelser

17 okt 2020

Det finns några saker som en styrelseledamot alltid bör tänka på. Om det är första gången du sitter i en styrelse, eller om du tänkt gå med i föreningens styrelse – då ska du läsa detta! 

Styrelsen har tystnadsplikt
Styrelsens ledamöter och suppleanter får ej föra vidare vad styrelsen diskuterar inom sig. Detta då man ibland som ledamot kan få information som kan vara till skada för föreningen eller en enskild medlem om den förs vidare. Därmed gäller att styrelsen ska vara varsam med den information som styrelsen får till sig.

Styrelsemöten
Alla möten ska protokollföras och numreras  i nummerföljd och förvaras på säker plats.
Vanligt är att man kallar suppleanter till styrelsemöten men de har ingen rösträtt.

Ledamot får ej  besluta/ vara med i diskussioner som rör dem själva eller närstående
Styrelseledamot bör ”jäva” ut sig en gång för mycket än en gång för lite

Likabehandlingsprincipen
Man får ej gynna eller vara orättvis

Anmäla ändringar till bolagsverket, detta så att firmateckningen blir korrekt
Om stämman ej har utsett vem som ska vara ordförande av ledarmötena så ska styrelsen utse detta inom sig och anmäla detta till bolagsverket

Fördela arbetsuppgifter/ansvarsområden mellan  ledamöterna
Styrelsens ledamöter har lika stort ansvar mellan sig

Informera förvaltare om  den nya styrelsen, kontaktvägar och om medlemmarna ska få denna information

Om stämman fattat några beslut så behöver det säkerställas att besluten blir genomförda.

Fullmakter
Se över de fullmakter som är signerade på föreningen så att dessa gäller och är korrekta

Vårdplikt om föreningen
Föreningens intresse ska alltid styra de beslut som styrelsen fattar

Gå en styrelseutbildning
Ibland saknas den kunskap som krävs för att styrelsearbetet ska fungera ordentligt.  Då kan det vara bra att gå en styrelseutbildning för att höja kunskapsnivån inom styrelsen. Det finns många alternativ där ute för de som är intresserade, och ett är Storholmen Förvaltnings Styrelsesupport som skräddarsyr styrelseutbildningar, är ni intresserade av det kan ni höra av er till styrelsesupport@storholmen.se.

Föregående artikel Borätt Forum nätverk är igång! Nu har ni chansen att ansluta med er styrelse.
Nästa artikel Borätt Forum möter… Hissdesign

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här