AnnonsMiele

2017 – så blir ekonomin

7 feb 2017

Ett nytt år med nya händelser och utmaningar har inletts. Vi har bett två ekonomiexperter, Torg Borg, chefsekonom på SBAB och Arturo Arques privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, svara på frågor om vad vi kan förvänta oss när det gäller bostadsrättsföreningarnas ekonomi under 2017.

TOR BORG, CHEFSEKONOM PÅ SBAB:

Vad kan vi vänta oss när det gäller bostadsrättföreningarnas ekonomi under 2017?

De största posterna för en bostadsrättsförening är räntekostnader och värme. Där kan det vara svårt att förutsäga hur de kommer att utvecklas under det närmsta året. Men ser man lite längre fram än ett år kommer elpriserna att öka. Därför kan det vara en idé att fundera på hur mycket värme fastigheten drar, vilka alternativ som finns och om det går att förbättra hur mycket energi som förbrukas.

Vad kan man som styrelse redan nu börja tänka på och ta i beaktning?

Mitt generella råd är att ha en underhållsplan och uppdatera den en gång om året för att ha koll på föreningens utgifter. Det är också viktigt att se över vilken förvaltare man har och göra en ny upphandling med jämna mellanrum. Alla föreningar bör även ha en finanspolicy som reglerar hur man gör med räntebindning, amorteringar på lånen, hur man ska hantera likvida medel och vad man ska göra med eventuella överskott. Det är även viktigt att bestämma sig för hur man vill göra med de stora underhållen. Ska man spara eller låna till dessa? Om man inte har en policy som reglerar de här frågorna kan det lätt uppstå konflikter. 

Vilka kommande händelser tror du kan komma att påverka bostadsrättsföreningens ekonomi?

En liten trend som jag tror kan påverka ekonomin i längden är andrahandsuthyrning via till exempel Airbnb. Det är något som styrelsen måste förhålla sig till även om det mer handlar om trivsel och grannsämja. Men i längden kan de komma att påverka värdet på lägenheterna om det blir mycket spring i huset och minskad säkerhet. 

Hur tror du att räntor och bostadspriser kommer att påverka bostadsrättsföreningarna under 2017?

När det gäller räntorna går det inte att veta exakt men det mesta talar för att vi har sett botten på räntorna och att de är på väg upp igen. Det behöver inte bli så dramatiskt under nästa år men det är något man bör vara beredd på. Eftersom de flesta föreningar har haft sjunkande räntor i många år kommer det bli en stor omställning. Då är det viktigt att följa ränteutvecklingen och även ha koll på vilka bindningstider som gäller för föreningens lån. De som har mycket rörlig ränta bör till exempel fundera på om man ska fortsätta ha det. 

Hur kan styrelsen optimera föreningens ekonomi under 2017?

Genom att införa en finanspolicy och att ha koll på ränteutvecklingen. Många föreningar har till exempel kunnat sänka hyrorna fram tills nu men det kanske är något man inte ska göra längre. 

ARTURO ARQUES, SWEDBANK OCH SPARBANKERNAS PRIVATEKONOM:

Vad kan vi vänta oss när det gäller bostadsrättföreningarnas ekonomi under 2017?

Ligger räntan kvar på samma låga nivå som idag händer inte mycket. Inflationen är låg och kostnaderna för de flesta föreningarna ganska förutsägbara.

Vad kan man som styrelse redan nu börja tänka på och ta i beaktning?

Börja budgetarbetet om det inte redan är klart. Uppdatera den tekniska underhållsplanen och se till att anpassa avskrivningarna efter det verkliga slitaget.

Vilka kommande händelser tror du kan komma att påverka bostadsrättsföreningens ekonomi? 

Ränteuppgångar i föreningar med relativt hög skuldsättning och som ligger med rörlig ränta kan snabbt försämra föreningens ekonomi. Eventuella framtida lagkrav på ett sparande i föreningen som motsvarar slitaget på byggnadskomponenterna kan försämra ekonomin i föreningar som slarvat med att uppdatera underhållsplaner och inte anpassat avskrivningarna efter det verkliga slitaget. 

Hur kan styrelsen optimera föreningens ekonomi under 2017?

Genom att hålla hårt i plånboken. Planera inköpen noga. Ta alltid in tre offerter från leverantörer på större arbeten. Se till att underhålla byggnadskomponenterna löpande och se över uppvärmnings- och ventilationssystem.

Hur tror du att räntor och bostadspriser kommer att påverka bostadsrättsföreningarna under 2017?

Marginellt under 2017. Räntan förblir nog på kort sikt låg. Priset på bostadsrätter stiger sannolikt något för riket som helhet. Däremot skulle jag inte bli förvånad om prisutvecklingen i Stockholm och Göteborg snart stagnerar. Allt färre har helt enkelt inte råd att betala dagens priser i Stockholm och Göteborg. Har föreningen låg skuldsättning, en väl underhållen fastighet och en ekonomi i balans finns inga skäl att oroa sig över framtiden. För föreningens medlemmar är rådet: gå på föreningsstämman, se till att rätt personer sitter i styrelsen och tänk långsiktigt. En förening ska inte gå med underskott år ut och år in. Förr eller senare kommer alla köpare förstå det och då kommer det att synas på värderingen av bostadsrätter. Då skulle inte jag vilja bo en i förening med stora ackumulerade underskott, hög skuldsättning och som inte äger marken och som lök på laxen har ett på tok för lågt sparande (avskrivningar) i föreningen.

Finns det något annat som styrelsen bör tänka på?
Tänk på att många medlemmar har en hög skuldsättning och många har rörliga lån. En stabil månadsavgift och förutsägbarhet är bra i planeringen av föreningens ekonomi men också för medlemmarna som slipper oroa sig för kraftiga höjningar av månadsavgiften på grund av eventuella ränteuppgångar. Överväg att binda alla eller några av föreningens lån. 

Föregående artikel Vårens Borättkvällar klara
Nästa artikel Höjda tomträtter inom Stockholm stad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här