AnnonsMiele

Veckans 3-snabba: Leif Hässel från Kammarkollegiet

25 mar 2020

Borätt Forum introducerar veckans ”3 snabba”

Leif Hässel, Kapitalförvaltningschef på Kammarkollegiet, ger våra läsare lite tankeställare och tar gärna emot era tankar och frågor. Leif kommer följa upp frågorna med kommentarer veckovis, och såklart om det kommer nya frågor på vägen. Förutsättningar förändras hela tiden och det kan gå väldigt fort. Leif Hässel är Kapitalförvaltningschef på Kammarkollegiet.

 

Hur länge klar vi en nedstängning av samhället (i både Sverige och andra länder)?
– Inte särskilt länge, men tidsaspekten är avgörande för hur stor effekten ska bli på bl.a företag och arbetslöshet. Ju längre tid, desto större effekt. Sverige är en liten öppen ekonomi som är mycket beroende av omvärlden. Det finns en målkonflikt; åtgärder mot att begränsa och fördröja smittspridning och stora ekonomiska och sociala kostnader som det kan förorsaka. Nämnda målkonflikt måste hanteras av politiker.

Vilka ekonomiska och sociala effekter får det?
– Det kommer att bli en kraftig nedgång i BNP under andra kvartalet och just nu är det omöjligt att svara på hur lång tid det tar innan vi är tillbaka på nuvarande nivå. Vi får räkna med att livskraftiga företag går under eftersom de inte klarar en situation då efterfrågan försvinner. Räkna med kraftigt stigande arbetslöshet och med det stigande sociala problem.

På vilka sätt hjälper kraftfulla stimulanser inom finans- och penningpolitik Bostadsrättsföreningen?
– Det är mycket viktiga och snabba åtgärder som satts in, både i Sverige och i flertalet länder. Vi kan i nuläget inte svara på hur stor effekt de har. Det vi kan konstatera är att företag (särskilt små företag samt företag med sämre likviditetssituation) främst kommer att gå i konkurs. Fördjupas krisen kommer mer åtgärder, som antagligen blir riktade mot hushåll och mindre/medelstora företag.

En positiv faktor – låga räntor längre. Vi har länge misstänkt att vi kommer att få uppleva en längre period av låga räntor (styrräntor när noll procent), men nu kan vi vara ännu mer säkra att så förblir. Tyvärr räcker nog inte denna positiva faktor mot stigande arbetslöshet (lägre hushållsinkomster) och svag börsutveckling, som dämpar efterfrågan på bostadsrätter, byggande och lokaler. 

Vilka risker finns att föreningar tvingas öka avgifter inom kort?
– Den främsta risken löper föreningar som har hög intäktsandel från uthyrning av lokaler. Om hyresgäster ställer in betalningar (vakanser uppstår) eller får någon typ av kompensation(ex hyresfrihet under några månader) finns en uppenbar risk att föreningar tvingas öka avgifter.

Hur stor blir den negativa effekten på svensk arbetsmarknad och vilka konsekvenser får det på bostadsmarknaden?
– Det finns en mycket stor risk för att arbetslösheten stiger snabbt och att därmed hushållens inkomster minskar. Räkna åtminstone med lägre omsättning och ett mindre prisfall.

Vilken effekt på börsfallet på bostadsmarknaden?
– Stor effekt generellt men särskilt på lite dyrare bostadsrätter och nyproduktion av mer lyxig karaktär.

Vad kan vi tro om omsättningen och nybyggnation på svensk bostadsmarknad?
– Förutsättningarna har försämrats radikalt dvs räkna med både lägre omsättning och minskat byggande. Det är rimligt att priset på bostadsrätter åtminstone inte stiger det närmaste året.

Kan vi undvika finanskris?
– Ja definitivt eftersom bankerna och det finansiella systemet är i gott skick i utgångsläget. Vidare har kraftfulla centralbanksåtgärder minskat risken. Låg risk för tillfället, men börjar vi få se omfattande konkurser (som har med tiden att göra då vi stänger ner länderna) riskerar naturligtvis stora kreditförluster i banksystemet att medföra att den livsviktiga kreditgivningen begränsas. Lyckligtvis har vi erfarenheter från finanskrisen som gör att vi erfarenhetsmässigt står mer redo.

 

Föregående artikel Äldre utsätts för bedrägeri i hemmet – uppger sig komma från Folkhälsomyndigheten
Nästa artikel Moderaternas förslag: Staten betalar hälften av lokalkostnaderna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här