Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tillfällig lag ska underlätta årsstämman

Regeringen har föreslagit en ny lag med tillfälliga bestämmelser som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna ska bland annat utöka möjligheten till deltagande genom ombud och poströstning. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.
I går föreslog regeringen ett nytt tillfälligt lagförslag till riksdagen. Lagen ska underlätta för bland annat bostadsrättsföreningar att hålla sin årsstämma. Syftet med förslaget är att föreningar ska kunna hålla sina stämmor och samtidigt minimera risken för smittspridning.
”För att risken för smittspridning ska minimeras och för att de kommande bolags- och

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *