Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tillfällig lag ska underlätta årsstämman

Regeringen har föreslagit en ny lag med tillfälliga bestämmelser som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna ska bland annat utöka möjligheten till deltagande genom ombud och poströstning. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.
I går föreslog regeringen ett nytt tillfälligt lagförslag till riksdagen. Lagen ska underlätta för bland annat bostadsrättsföreningar att hålla sin årsstämma. Syftet med förslaget är att föreningar ska kunna hålla sina stämmor och samtidigt minimera risken för smittspridning.
”För att risken för smittspridning ska minimeras och för att de kommande bolags- och föreningsstämmorna ska kunna genomförs med ett så stort inflytande för medlemmar som möjligt under de rådande omständigheterna, krävs det att särskilda lagstiftningsåtgärder vidtas.” står det i propositionen från regeringen.
Nya regler beträffande ombud
Oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en bostadsrättsförening inför en stämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i bostadsrättslagen, och om ett ombud får företräda fler än en medlem. Det innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening nu ges möjlighet att inför en stämma besluta om undantag från begränsningarna i bostadsrättslagen behöver göras.
Nya regler beträffande poströstning
Styrelsen i en bostadsrättsförening får inför en stämma besluta om medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar. Det innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening nu ges möjlighet att besluta om medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning.

 

Fotograf: Patrik Svedberg.
Fotograf: Patrik Svedberg.
Vidare skriver regeringen i propositionen att ”medlemmars möjlighet att delta i stammor hämmas av olika skäl. Det kan till exempel handla om att de befinner sig i karantän eller att de tillhör en riskgrupp för covid-19 och att de därför bör undvika sociala kontakter. Vidare kan medlemmar vara förhindrade att resa till den ort där stämman hålls på grund av interna av resebegränsningar som har införts både i Sverige och utomlands.”
I dag finns det ingen möjlighet till poströstning för medlemmar i en bostadsrättsförening, vilket regleras i bostadsrättslagen. Det finns också begränsningar i bostadsrättslagen om vem som får agera ombud, samt hur många medlemmar ett ombud får representera vid en stämma. Något som regeringen nu vill ändra på, tillfälligt.
– Det finns en stor vilja i både näringslivet och föreningslivet att bidra till samhällets insatser mot den pågående smittspridningen. Förslaget ger aktieägare och medlemmar en chans att göra sina röster hörda utan att för den skull riskera sin egen eller andras hälsa, skriver justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

Klicka här för att läsa hela propositionen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *