AnnonsElectrolux

78 procent av alla nybyggda badrum är felbyggda

5 mar 2023

badrumsbesiktning
Ett tips är att anlita en besiktningsman vid köp av lägenhet

Fuktskador i våtrum kostar samhället 6–10 miljarder kronor per år. Tre av fyra badrum byggs i dag på fel sätt, enligt en expert som Borätt forum har talat med.

De största misstagen är att entreprenören som utför renoveringen inte följer branschregler och monteringsanvisningar. Många gånger beror det på kunskapsbrist.

– Tre av fyra badrum byggs idag på fel sätt, säger Sajad Mirkhalafi från Badrumsbesiktningar, ett oberoende besiktningsföretag inom våtrum, VVS och stambyten.

För att undvika vattenskador så gäller det att vara uppmärksam under hela renoveringen.

– Om det är ett nybyggt badrum är det viktigt att säkerställa att det byggs rätt. Att entreprenören följer monteringsanvisningarna. Om det är ett äldre badrum så är det viktigt att man gör en komplett inventering. Man synar av alla våtrum och kök i sin fastighet.

Ta kontroll

– Man kan exempelvis anlita oss på badrumsbesiktningar i ett tidigt skede. Upptäcker vi fel kan föreningen gå in och uppmana medlemmen att åtgärda problemet innan det blir en dyr fullskalig skada.

– Det vanligaste misstaget som en boende eller förening gör är att man upphandlar dåligt. Man är inte riktigt förberedd, stressar igenom byggprojekten och ställer för låga krav på entreprenören. För att få ett bra resultat krävs delaktighet och inblick på sitt projekt.

Badrumsbesiktningar hjälper styrelsen med renoveringsprocessen från start till mål. De utför besiktningar av kök, badrum och våtutrymmen.

Vid renovering av badrum kan det kännas tryggt att anlita en certifierad entreprenör med behörighet. Men enligt Sajad är det ingen garanti för ett bra slutresultat.

– Det finns massor av företag som har dessa certifieringar men ändå ser vi att siffran på vattenskador är väldigt hög och att flera badrum byggs fel. Vi kan inte lita på dessa behörigheter eller att entreprenörerna följer branschreglerna. Det gäller att ta kontroll över renoveringarna genom att kvalitetssäkra entreprenaden. Det gör man enklast genom att anlita någon extern part som kontrollerar.

Extern kontroll

– Vi måste gå ett steg högre och kontrollera att det byggs rätt. Det gäller att anlita någon extern part som kontrollerar, säger han.

Det är viktigt för styrelsen att granska renoveringsansökningar från boende, berättar Sajad. Rätt kompetens krävs innan man ger tillåtelse eller avslag på en ansökan. Det måste till exempel finnas skäl för ett avslag. Beviljar man en ansökan kan detta påverka andra saker i fastigheten.

Ett av de bästa råden till bostadsrättföreningar enligt Sajad, är att införa rutiner och stadgar som beskriver hur man renoverar och bygger nya badrum.

– Sätt upp en ansökningsprocess som fångar upp alla delar korrekt och fördjupa er mer i vad som ska göras. Saknas kompetens i styrelsen, skaffa då hjälp från oberoende experter, säger han.

Men täcker inte försäkringen om det blir fel vid renovering?

–Om en entreprenör har byggt fel och det uppdagas, då har konsumenten reklamationsrätt i tio år mot företaget. Men personen måste vända kravet mot byggföretaget. Har det blivit en vattenskada så finns det en stor risk att försäkringsbolaget inte täcker din skada. Idag kräver försäkringen att arbetet ska vara fackmässigt gjort enligt gällande bygg-och branschregler, säger Sajad.

Ett tips som Sajad Mirkhalafi avslutar med är att anlita en besiktningsman vid köp av lägenhet. I köpekontraktet, om säljaren går med på det, kan man som köpare lägga till en klausul om att besikta våtrummen. Köpet kan hävas om några brister och fel skulle hittas.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other