AnnonsMiele

Alla leverantörer ska utvärderas – upphandla revisorn också

13 jun 2014

Nu har de flesta av landets bostadsrättsföreningar sammanställt bokslut och årsredovisning för 2013. i samband med det har verksamheten och styrelsens arbete granskats av en revisor. Precis som alla andra leverantörer ska också revisorn upphandlas. För hur vet man annars att man fått den bästa hjälpen och att den revisor föreningen valt att anlita är rätt person för jobbet? Borätt tipsar om vad man ska tänka på när det är dags att upphandla revisor.

Thomas Lindman är grundare av Storholmen Förvaltning och har arbetat med ekonomisk förvaltning i mer än tjugo år. Han har sett många exempel på hur mycket revisorer- nas arbete kan skilja sig åt och vad det kan innebära för föreningarna.
– Jag har sett exempel på revisorer som släppt igenom revisioner där vissa balansposter inte varit verifierade eller som inte haft specifikationer för vissa poster. Det här kan ju bli förödande för föreningen och leda till att man i slutänden förlorar en massa pengar, berättar Thomas Lindman.

BRANSCHERFARENHET ÄR VIKTIGT
Som förening bör man vara medveten om att revisorernas arbetssätt skiljer sig åt, trots att alla håller sig till samma lagar och bestämmelser. Att revi- sorn ställer många frågor behöver inte betyda att han eller hon är mer noggrann. Det kan också vara ett tecken på att revisorn inte är erfaren inom den aktuella branschen. Thomas Lindmans tips är att söka efter en revisor som har erfarenhet av både fastighetsbranschen och av att arbeta med bostadsrättsföreningar.
– Att revisorn är fastighetskunnig är oerhört viktigt, eftersom revisonen inom olika branscher styrs efter olika principer. Regelverket är branschin- riktat; principerna för en fastighet med bostadsrätter skiljer sig exempelvis mycket från ett hyreshus, framför allt skattemässigt. Att använda sig av en revisor som inte har erfarenhet från bostadsrättsvärlden kommer att inne- bära en större ansträngning för alla parter än om man anlitar någon mer erfarenhet från branschen. Man kommer att få fler frågor och det kommer att ta längre tid att få färdigt revisionen. I värsta fall kan det leda till en oren revisionsberättelse. Dessutom – med de nya regelverk kring K2 och K3 som träder i kraft under 2014 kommer branscherfarenheten att bli viktigare än någonsin.

SNABBA ÅTERKOPPLINGAR GÖR SKILLNAD
Caroline Silvén, som också är ekonom på Storholmen förvaltning framhål- ler vikten av att välja en revisor som är kommunikativ och som ger snabba återkopplingar.
– Det är viktigt att kontakten med revisorn funkar bra och att fören- ingen får svar på sina frågor; att personen kan förklara begrepp så att även de som inte är insatta i området kan förstå. Ett tips när man ska upphandla revisor är att begära in referenser, få uppgift om andra föreningar som revisorn arbetat med. Då kan man kontakta den eller de föreningarna och få mer information om hur samarbetet har fungerat.
Många revisorer arbetar med assistenter och det kan därför vara viktigt att man, redan innan man påbörjar ett samarbete, reder ut vad revisorn själv kommer att göra och vad assistenterna kommer att göra. Caroline förklarar:
– Om man hittat en revisor som man kommunicerar bra med och så visar det sig sedan att det är en assistent man kommer att ha den mesta kontakten med, så blir läget ett helt annat. Därför är det viktigt att reda ut revisorns arbetssätt redan innan så att föreningen vet vad de kan förvänta sig.

SAMMANSTÄLL UNDERLAG
För en bostadsrättsförening kan det alltså löna sig att lägga lite extra tid och engagemang på upphandlingen av revisor. En känd och stor byrå behöver inte per automatik betyda att man får arbeta med en revisor som har den erfarenhet och den personlighet som gynnar föreningen på bästa sätt. För att förenkla arbetet för stämman som ska besluta om revisor är det därför en god idé att ta fram ett bra underlag inför valet. Begär in CV och referenser från kandidaterna och analysera materialet utifrån deras kunskap och erfarenhet från föreningar, hur de arbetar processmässigt och hur de är att samarbeta med. På så sätt blir valberedningens arbete effektivare och för- hoppningsvis hittar föreningen en revisor som inte bara gör rätt, utan också gör bokslutsarbetet enkelt, effektivt och som har föreningens allra bästa för ögonen.

TIPS VID UPPHANDLING AV REVISOR:
• Valberedningen bör ta fram alternativ och presentera dessa för stämman. Tänk på att inte bara presentera vilken byrå revisorn kommer från. Vem som ska göra jobbet är viktigare. Sammanställ och presentera CV på de tänkbara kandidaterna.
• Analysera revisorn och byråerna utifrån a) deras kunskap och erfarenhet om föreningar, b) hur de avser att genomföra revisionen processmässigt och c) hur de är att samarbeta med som individer
• Ta referenser på revisorernas arbete i andra föreningar
• Be om en tydlig bild av hur revisorn avser att arbeta med assistenter

KOM IHÅG!
Revisorerna är idag utsatta för ett förändringstryck, mycket på grund av nya EU-bestämmelser som begränsar deras agerande som konsulter. Revi- sorer har också ett lönsamhetskrav på sig från sina arbetsgivare. De har mål uttryckt i termer av hur mycket tid de ska vara utdebiterade. Följ därför noga upp vad tiden läggs på.

Vill din förening ha förslag på revisorer med bra kundreferenser? Hör av er till Borätt så kanske vi kan hjälpa er.

Föregående artikel Upphandling – en av styrelsens viktigaste uppgifter
Nästa artikel Valet 2014 – partierna om de viktigaste bostadsrättsfrågorna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här