AnnonsMiele

alla ska ha en ekonomisk plan

26 okt 2016

I en bostadsrättsförening ska det nnas en ekonomisk plan� Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi�

En ekonomisk plan är en slags budget för bostadsrättsförening- ens första verksamhetsår. När

en bostadsrättsförening bildas och ska upplåta bostadsrätter måste en ekono- misk plan upprättas, där verksamheten beskrivs och en budget läggs.

Den ekonomiska planen ska innehålla uppgifter om bland annat:

• fastighetsbeskrivning (och en teknisk beskrivning av fastigheten/erna)

insatserna för varje bostadsrätt

nansieringsplan för fastighetsköpet

(lån)

driftskostnader som bostadsrätts-

innehavarna själva ska stå för och som inte ingår i årsavgiften (som till exempel sophämtning som ibland gäller i småhusföreningar).

hur stora årsavgifter och hyror som måste tas ut

Dessutom speci ceras de olika bostads- rätterna med andelstal. I den ekonomiska planen ska det också upprättas en ekono- misk prognos och en känslighetsanalys, där man försöker beräkna de framtida riskerna om till exempel räntekostnader- na skulle bli högre än vad som antagits.

12

REGISTRERAS HOS BOLAGSVERKET
Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet. Planen ska registreras hos Bolagsverket.

En bostadsrättsförening får inte upplåta bostadsrätt förrän en ekonomisk plan har upprättats av styrelsen och planen har blivit registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska granskas av två särskilda intygsgivare, som bland annat ska intyga att planen vilar på tillförlitliga grunder. När den ekonomiska planen är registrerad skickar Bolagsverket tillbaka en kopia till föreningen.

Den ekonomiska planen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och granskas av två särskilda intygsgivare som finns i en förteckning hos Boverket. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut två intygsgivare för föreningens ekonomiska plan. Båda intygsgivarna ska vara oberoende och får inte ha någon anknytning till föreningen.

NY EKONOMISK PLAN?

Efter att den ekonomiska planen har upprättats kan nya omständigheter uppstå som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet. Huvudregeln är då att en ny ekonomisk plan ska upprättas och registreras innan föreningen får upplåta nya bostadsrätter. Om det är frågan om enstaka upplåtelser som inte är av väsentlig betydelse behöver inte någon ny plan upprättas. Om någon ytterligare bostadsrätt inte ska upplåtas behövs inte någon ny plan även om det har ändrats några uppgifter.

Det är Boverket som är den myndighet som ansvarar för hur ekonomiska planer ska utformas och allt övrigt kring planerna. På deras webbplats finns mer information.

ANMÄL TILL BOLAGSVERKET

Anmäl direkt i e-tjänsten verksamt.se. Då ska en styrelseledamot skriva under anmälan med sin e-legitimation.

Samtidigt som du gör din anmälan ska du betala en avgift. Det kostar 700 kronor att anmäla en ekonomisk plan i e-tjänsten och 900 kronor när du använder blanketten. 

Föregående artikel Något för ögat! Nödvändigt? Nej, men fint! Var hämtar jag inspiration till min förenin
Nästa artikel Sätt rätt avgift i föreningen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här