AnnonsMiele

Är det dags för din bostadsrättsförenings årsstämma?

Har ni tänkt på vem som ska vara ordförande och sekreterare?
Stämmoordförande har den enskilt viktigaste rollen på stämman och med en erfaren ordförande så garanteras att stämman genomförs korrekt och effektivt.

Tre punkter vi tycker är viktiga att tänka på när man väljer stämmoordförande/sekreterare:

 • Den som har blivit tilldelad ordförande rollen ska klara av att vara opartisk under stämman och alltså lämna sin roll som ”styrelseledamot” eller medlem. Det är även stämmoordförandes roll att se till att alla medlemmar kommer till tals. Därför kan det vara att föredra att ta in någon extern part som agerar stämmoordförande.
 • Stämmoordförande bör ha juridisk kunskap om de eventuella röstningsformer som kan komma att dyka upp under stämman. Som t.ex. när sluten omröstning kan begäras och vilken typ av majoritet som krävs vid olika typer av beslut.
 • Sekreterarens roll är minst lika viktig som ordförandes. Sekreteraren ska veta vad som är relevant att protokollföra så som beslutspunkter och då kunna formulera texten juridiskt korrekt i protokollet.

Borätt Forums mest erfarna medarbetare agerar varje år ordförande och sekreterare på stämmor i många föreningar runt om i landet. Om ni söker en ordförande eller en sekreterare till stämman som har full koll på juridiken så ska ni kontakta oss!

Vi erbjuder självklart allmän rådgivning kring alla frågor inför stämman.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning