Arkivet

”Ett bra gäng i min brf-styrelse”

Livet 30 jan 2019 Ylva Hällen har börjat finna sig till rätta i sin bostadsrättsförening i Norra Hammarbyhamnen dit hon flyttade för två år sedan – I dagsläget har vi ett bra styrelsegäng med människor som...

Så skyddas föreningen mot inbrott

Teknik 30 jan 2019 Under 2017 utsattes ungefär 1,8 procent av alla hushåll i Sverige för inbrott. För att undvika att detta sker finns det flera saker att göra. Enligt en nyligen genomförd studie* av BRÅ,...

Installationen är A och O när det gäller säkerhetsdörrar

Teknik 30 jan 2019 En säkerhetsdörr har många funktioner som att hålla tjuvarna borta och att förhindra att brand och giftiga brandgaser läcker in i lägenheterna om det brinner. Funktionerna fallerar dock om inte installationen av...

Dags att byta fjärrvärmecentral? Tänk på det här!

Teknik 30 jan 2019 Att byta till en modernare fjärrvärmeanläggning ger många fördelar. Men det är inte alltid en ny anläggning ger mer utrymme till annat. En del företag lovar, att vid ett byte till en...

Ny certifiering för trygg bostadsrättsaffär i nyproduktion

Styrelsen 30 jan 2019 Byggbolaget Veidekke certifierar ett nytt bostadsprojekt med märkningen ”Trygg Bostadsrättsförening” som ska gälla i nyproduktionsskedet. Det vill säga under byggtiden fram till dess att bostadsutvecklaren lämnar över till en boendestyrelse. 2017 beställde...

Engagerad styrelse underlättade ombildning

Styrelsen 30 jan 2019 I Stockholm fortsätter ombildningarna. Som i Huddinge, där en bostadsrättsförening köpt loss sin fastighet från allmännyttiga bolaget Huge. Den engagerade styrelsen hade stor roll i beslutet. Bostadsrättsföreningen Banjon, bestående av 82 lägenheter...

Styrelsens olika roller och ansvar

Styrelsen 30 jan 2019 För att styrelsearbetet ska fungera på bästa sätt är det viktigt att tydligt definiera de olika rollerna. Här beskriver Adrian Collins styrelsemedlemmarnas olika funktioner och ansvar. Styrelsen i en bostadsrättsförening liknar på många...

Motionera på rätt sätt

Styrelsen 30 jan 2019 Genom föreningsstämman får alla medlemmar i föreningen vara med och besluta i frågor som rör föreningen, i sann demokratisk anda. Här ger vi tips på hur arbetet med motioner kan läggas upp....

Föreningsstämman – det praktiska genomförandet

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 En bostadsrättsförening ska hålla en ordinarie föreningsstämma en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra föreningsstämma ska hållas när det påkallas av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av...

Riksbankens och bankernas marginaler i otakt

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 Bankerna har idag rekordhöga marginaler och många accepterar väl lätt en till synes låg ränta. Var medveten om din förenings kreditvärdighet, förhandla med banken och var inte för lojal. Det är uppenbart...