AnnonsMiele

Årshjulet kvartal 4

30 sep 2014

Nu i kvartal 4 är det bland annat dags för styrelsen, i de föreningar
som inte har brutet räkenskapsår, att påbörja arbetet
med budgeten för det kommande verksamhetsåret.
Budgeten . Budgeten är ett av styrelsen styrdokument och ligger också
till grund för styrelsens bedömning om avgiften behöver höjas eller inte.
Din ekonomiska förvaltare hjälper till med att ta fram ett budgetförslag
som styrelsen kan utgå ifrån i diskussionerna.
Budgetförslaget ska utgå ifrån inkomsterna
och utgifterna förra året. Inkomsterna räknas
upp med eventuella avgifts- eller hyreshöjningar.
Utgifterna räknas upp med

Föregående artikel Att vara jävig eller inte – det är frågan
Nästa artikel Stambyte – steg för steg: Lägg krut på förfrågningsunderlaget

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här