AnnonsStyrelsesupport

Årsstämma genom poströstning – vad gäller?

28 apr 2021

Årets bostadsrättsstämmor blir annorlunda. Pandemin har ställt till det. För att stämmorna ändå ska kunna genomföras har riksdagen infört en tillfällig lagstiftning. Den innebär primärt att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att medlemmarna bara deltar genom poströstning. Men hur påverkas då dina möjligheter att sätta dig in i större ärenden och känna dig trygg i att du röstar rätt, särskilt när allt sköts genom poströstning?

Vi frågade Borätt Forums specialist på styrelsefrågor, Veronica Karlén.
– Lagen kom ju till väldigt snabbt och i dagsläget är den inte heltäckande. Därför menar jag att det är extra mycket upp till styrelsen att se till att alla medlemmar verkligen får all den information de behöver för att fatta beslut på en stämma som genomförs digitalt och/eller via poströstning.

Medlemmarna måste också få möjlighet att dela med sig av sina synpunkter till såväl styrelsen som övriga medlemmar i föreningen.
Hon föreslår bland annat att styrelser ska anordna digitala informationsmöten kring större frågor inför årsstämman så att alla får chans att både ta del av beslutsunderlag och kunna diskutera frågan i föreningen.

– Ett annat alternativ är ju att faktiskt skjuta på punkter som exempelvis större renoveringar tills man åter kan mötas på vanligt sätt, menar Veronica Karlén. Sådana möten borde ju, med tanke på att vaccinationen nu pågår, förhoppningsvis vara möjliga snart.

Flera frågor om poströstning

På Borätt forum har vi fått in flera frågor om huruvida man kan begära att frågor bordläggs även när omröstningar genomförs med poströster. Flera menar att man riskerar hamna i en sits där det bara är ett ja eller nej som gäller vid en omröstning per post. Och kryssar man varken eller, så räknas det ju bara som en blank röst och påverkar inte beslutet.
Veronica Karlén menar att det oftast bara finns ja eller nej alternativ i de underlag som skickas till medlemmarna. Men ingenting hindrar styrelsen att lägga till ett alternativ för bordläggning. Alternativt erbjuda en möjlighet till en kommentar om att man önskar att frågan bordläggs och tas upp vid ett senare tillfälle.

Tittar vi närmare på lagen så står det följande i paragraf 32;
”Om en föreningsstämma hålls enligt 27 § (det vill säga digitalt eller via poströster) ska medlemmarna i det formulär som föreningen tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till om beslut i något eller några av ärendena i kallelsen ska anstå till en fortsatt föreningsstämma”.

LÄS ÄVEN: Tips inför köpet av din första bostadsrätt

Dessutom krävs det ingen majoritet för att ett yrkande på att ett ärende ska anstå, bordläggas, till ett senare tillfälle;
”Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman”.

– Lagen ger även andra möjligheter, till exempel hybridstämma och viss upplättning kring fullmakter, berättar Veronica Karlén. Hon rekommenderar att man har en hybridstämma, det vill säga en stämma där man både kan delta fysiskt och digitalt, i de föreningar där föreningen måste ta beslut om större frågor.

Gör det bästa av situationen

Vid en hybridstämma kan styrelsen emellertid i kallelsen uppmana medlemmarna till att om möjligt inte komma fysiskt med tanke på epidemin. Allt för att tillse att så många medlemmar som möjligt väljer att delta digitalt och att så få som möjligt kommer fysiskt till mötet. Vid hybridstämman är det viktigt att styrelsen erbjuder en digital talarstol. Det görs genom att en surfplatta eller laptop finns i lokalen.

– Mycket handlar om att styrelsen och föreningen verkligen försöker göra det bästa av den mycket speciella situation som vi fått anpassa oss till sedan början på 2020. Att man tar hänsyn och ser till att alla beslut verkligen förankras i föreningen, avslutar Veronica Karlén.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här