AnnonsMiele

Årsstämma

Föreningens högst beslutande organ – stämman. Under denna utbildning går vi igenom allt som ni bör känna till inför er kommande stämma:

 • Vilka roller finns det och vad har de för uppgifter?
 • Vilka lagar påverkar stämman och hur förhåller de sig mot föreningens stadgar?
 • När ska kallelsen skickas ut och vad ska den innehålla?
 • Skillnaden på en motion och en proposition och hur de bör utformas och hanteras?
 • Hur genomförs rösningen och vilka olika majoritetskrav finns det?
 • Hur ska stämmoprotokollet utformas?
 • När blir en stämma ogiltig och hur undviker man detta som förening?

Digital utbildning:

Datum: tisdag 24 januari 2023 kl 18.00
tisdag 7 mars 2023 kl 18.00

Kostnad: 200:- pp ex. moms.

  Anmälan utbildning - digital

  Kalender:

  Borätt Forum Styrelsesupport 

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning