AnnonsMiele

Avfall blir el och värme till stockholmarna

10 okt 2022

Att vi svenskar ligger i framkant när det gäller att hantera avfall och att återvinna är ingen nyhet. Vi är bra på att sortera och återvinna både energi och material. Trots detta så behöver vi förbättra oss, i synnerhet på att sortera och återvinna plast på rätt sätt.

En plockanalys från 2020, utförd av Stockholm Exergi, visar på att både hushållsavfall och verksamhetsavfall från Stockholmsområdet innehåller 18 viktprocent plast. Det koldioxidutsläpp som hushållsavfallet ger upphov till beror till 60 procent på att det innehåller förpackningar av plast eller med plastinnehåll som borde ha sorterats ut och återvunnits istället. Om all plast i vår huvudstads hushålls- och verksamhetsavfall hade sorterats ut så hade koldioxidutsläppen från avfallshantering med energiåtervinning minskat med 325 000 ton. Vilket motsvarar utsläpp från ett halvårs biltrafik i Stockholm. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläpp från plast – är att minska användningen av just fossil plast och att bli bättre på att sortera plast i hushåll och i verksamheter.

Genom att använda avfall, som av olika anledningar inte kan eller bör materialåtervinnas, för att producera el och värme så minskar vi på klimatpåverkan. Det bidrar till mindre växthusgaser och miljögifter i naturen. På det sättet blir avfallsförbränning ett komplement till materialåtervinningen. Stockholm Exergi producerar värme och el i avfallseldade kraftvärmeverk och ser också till att tungmetaller och andra farliga ämnen inte hamnar i naturen eller i nya produkter. Vid förbränning av avfallet brinner många organiska giftiga och miljöfarliga ämnen upp. Det som inte brinner upp, renas i flera steg där nästan allt lyckas fångas upp. På så sätt kan man säga att anläggningarna fungerar som samhällets njurar genom att farliga ämnen plockas bort från kretsloppet. Detta kommer med tiden bli viktigare då vi blir allt bättre på att återvinna och sortera. Vilket i sin tur leder till att det vi förbränner i allt högre grad består av sådant som inte kan eller bör återanvändas.

För att öka möjligheterna till bättre eftersortering av avfall har Stockholm Exergi tillsammans med avfallsbolaget SÖRAB byggt en storskalig eftersorteringsanläggning vid Bristaverket, med kapacitet för 140 000 ton hushållsavfall per år. Där kommer det att sorteras ut plast, metall och organiskt avfall så att de kan materialåtervinnas respektive rötas till biogas. Anläggningen har fått stöd av Naturvårdsverket via Klimatklivet.

Föregående artikel Varje kilowattimme räknas!
Nästa artikel Bostadspriser fortsätter falla

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här