AnnonsMiele

”Avskaffa generella avskrivningar och förläng underhållsplanen”

22 apr 2014

Ställ kravet att alla bostadsrättsföreningar – äldre, ombildade och nya föreningar – gör ordentliga underhållsplaner och får dessa godkända av Boverket. Effekten skulle bli ett bättre fastighetsbestånd, mer rättvisa redovisningar och ett större konsumentskydd. Det menar vd Ingemar Bjerkborn och bolagsjurist Sebastian Gustafson på Svensk Bostadsrättsbildning.

Under de senaste veckorna har debatten gått het om progressiva avskrivningar i nya och ombildade bostadsrättsföreningar. Revisorer menar att progressiv avskrivning bryter mot Årsredovisningslagen då de används för att skjuta kostnader för stora renoveringar på framtiden. På så sätt kan månadsavgifterna hållas låga och bostadsrätterna bli mer attraktiva.
– Att använda procentuella avskrivningsregler är ett för grovt vapen. Det kan både bli för lite och för mycket, vilket gör att syftet inte uppnås, säger Ingemar Bjerkborn som har 40 års erfarenhet av bostadsrättsföreningar.

Han föreslår istället att bostadsrättsföreningarna gör en grundläggande tjugoårig underhållsplan och uppdaterar den minst vart tionde år.
– Tillsynen bör ske genom att planen ses över av Boverket vart tionde år för godkännande.
Det är också skillnad på bostadsrättsägda fastigheter och investeringsägda fastigheter eftersom det är bostadsrättshavaren i bostadsrättsföreningen som står för allt inre underhåll.
– I rena hyresfastigheter ansvarar fastighetsägaren för det inre underhållet i lägenheterna såsom kök, badrum, golv, tak och väggar. Det innebär att hyresfastigheter bör göra större avskrivningar/avsättningar än fastigheter ägda av bostadsrättföreningar. En annan skillnad är att i hyresfastigheter kan avskrivningar ha en skatteeffekt vilket helt saknas i bostadsrättsägda flerfamiljshus.

Bostadsrättsföreningar kan indelas i tre kategorier:

ÄLDRE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Det finns inget självklart likhetstecken mellan låga avgifter och god eko- nomi i en bostadsrättsförening. Allt måste ställas i relation till underhålls- planen.
– Tyvärr stöter man ofta på äldre föreningar som har ett stort eftersatt underhåll då styrelsen prioriterat låg avgift. Jag vill varna för att köpa bostadsrätt i en äldre förening som saknar en underhållsplan med en prog- nos för avgiftens utveckling, säger Ingemar Bjerkborn .

OMBILDADE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR FRÅN HYRESRÄTTER
När den ekonomiska planen görs är det viktigt att besiktningarna för bygg, el och VVS är av hög kvalitet. Att de visar på det verkliga behovet och vid vilken tidpunkt det är dags för renoveringar.
– Förutsatt att den ekonomiska planen har gjorts i enlighet med Bover- kets anvisningar och godkänts av Boverket är nog dessa, i likhet med nya föreningar, de mest genomlysta föreningarna, säger Ingemar Bjerkborn.

Föregående artikel Snart kommer årets andra nummer av Tidningen Borätt
Nästa artikel Styrelseåret börjar med sommarlov

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här