AnnonsMiele

Avtalsfrågor mellan föreningen, leverantörer och hyresgäster

Hyresgäster
När frågeställningar om ansvarsfördelning med mera uppstår mellan föreningen, som i detta fall är hyresvärd, och en hyresgäst så är det inte föreningens stadgar eller Bostadsrättslagen som ska konsulteras utan avtalet och/eller ”Hyreslagen” Jordabalken 12 kap. Enligt gällande lagstiftning finns det formkrav för hur avtalen mellan föreningen och hyresgästen ska utformas och vad som ska ingå. När en tvist uppstår mellan hyresgäst och bostadsrättsföreningen kan tvisten komma att avgöras av Hyresnämnden.

Leverantörer
Det är en viktig uppgift för föreningens styrelse att handla upp pålitliga och kostnadseffektiva leverantörer vid beställning av tjänster och produkter.

Vanligt förekommande leverantörer för en bostadsrättsförening är dess bank, ekonomisk- och/eller teknisk förvaltare, elektriker och städfirma med flera. Vid större upphandlingar bör styrelsen ta in flera offerter för att på så sätt konkurrensutsätta leverantörerna. Värt att notera är att en bostadsrättsförening är en juridisk person och därmed inte har skydd genom konsumentköplagen. Istället finns det andra lagar och regelverk att förhålla sig till som till exempel, köplagen, ABT06 och ABK09 och styrelsen bör därför vara väl insatt i dessa regelverk eller ta hjälp från extern part vid större upphandlingar.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning

  Integritetsinställningscenter

  Funktionella cookies

  Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

  Läs mer om hur vi använder cookies här

  gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

  Advertising

  Analytics

  Other