Bättre och säkrare köks- och badrumsrenoveringar – Förebygg vattenskador

3 okt 2022

Möt Borätt Forums nya partner Badrumsbesiktningar, ett oberoende besiktningsföretag med spetskompetens inom våtrum, VVS och stambyten. De hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med att kvalitetssäkra köks- och badrumsrenoveringar från start till mål.

Sajad Mirkhalafi berättar att det är viktigt att brf-styrelser agerar i förebyggande syfte. Hittar fel och brister så tidigt som möjligt för att minimera skador och reparationskostnader. Ofta så saknar dock styrelsen både tid och rätt kompetens för detta. Då är det viktigt att ta hjälp av experter som kan vägleda styrelsen, hjälpa till och driva hela processen. Badrumsbesiktningar har all den kompetens och erfarenhet som krävs.

Hur jobbar ni mot brf?
Badrumsbesiktningar hjälper styrelsen med renoveringsprocessen från start till mål. Vi utför besiktningar av kök, badrum och våtutrymmen till ett fast pris och utan dolda avgifter, berättar Sajad. Det är viktigt att man som styrelse får en helhetsbild av hela fastigheten med bilder, dokumentation och rekommendationer, innan man börjar renovera och bygga om. Ofta har man allvarliga fel, brister och fuktskador i fastigheten och man kan även hitta ”riskbadrum” som potentiellt kan ställa till stor skada. Då får styrelsen kontroll på skicket på alla badrum, kan föra journal och lättare planera för underhåll samt eventuella renoveringar och ombyggnationer.

Tre av fyra badrum byggs idag på fel sätt
Vi hjälper även styrelsen att granska renoveringsansökningar från boende, berättar Sajad. Här är det viktigt att man har rätt kompetens innan man ger tillåtelse eller avslag på en ansökan. Det måste till exempel finnas skäl för ett avslag. Beviljar man en ansökan kan detta påverka andra saker i fastigheten. Tre av fyra badrum, ca 78 procent, byggs fel idag, och det är alla möjliga olika sorters fel. Oftast är det fel i utförandet vilket kan leda till stora kostnader för föreningen om de inte åtgärdas korrekt innan skador uppstår. Det är viktigt att besiktiga ombyggnationer och renoveringar löpande, så att inte eventuella fel och brister byggs in utan rättas till innan nästa steg tas.

Råd till bostadsrättsföreningen
Inför rutiner, regler och ändra på stadgarna som beskriver hur man bygger badrum, menar Sajad. Sätt upp en ansökningsprocess som fångar upp alla delar korrekt och fördjupa er mer i vad som ska göras. Saknas kompetens i styrelsen, skaffa då hjälp från oberoende experter.

Fakta om Badrumsbesiktningar
Badrumsbesiktningar är ett oberoende besiktningsföretag med spetskompetens inom våtrum, VVS och stambyte. Många års erfarenhet har gett dem ett gott rykte och ett starkt renommé i branschen. Så oavsett om du misstänker en fuktskada, behöver en expert som kvalitetssäkrar genom hela badrumsrenoveringen eller ska slutbesiktiga nya badrum så kan de hjälpa er.

Föregående artikel Håll koll på era stadgar
Nästa artikel Säljare tvingas sänka sina bostadspriser

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här