Coronaviruset kan ställa till det för bostadsrättsföreningar som har planerat in sin årsstämma närmaste tiden. Foto: iStock
Coronaviruset kan ställa till det för bostadsrättsföreningar som har planerat in sin årsstämma närmaste tiden. Foto: iStock

Behöver årsstämman flyttas på grund av Coronaviruset?

Regeringen har på Folkhälsomyndigheten rekommendation infört restriktioner mot folksamlingar över 500 personer. Även om många föreningar inte har så många medlemmar är det ett tecken på att alla typer av sammankomster bör begränsas i den mån det går.

Bostadsrättsföreningens stadgar styr vilket datum årsstämman ska hållas, något som kan bli problematiskt på grund av coronaviruset. Vi har pratat med Magnus Löfgren, jurist på Jurideko Fastighetspartner, för att klargöra vad som gäller och vad föreningen kan göra om årsstämman måste ställas in.

 

Magnus Löfgren, jurist på Jurideko AB.
Magnus Löfgren, jurist på Jurideko Fastighetspartner.

Kan bostadsrättsföreningen flytta på årsstämman?

– Det strider visserligen mot stadgarna att hålla stämman efter den tid som anges i stadgarna. Det finns dock ingen direkt sanktion om stämman hålls senare. Medlemmarna har säkert stor förståelse för detta om styrelsen bedömer det som nödvändigt, säger Magnus Löfgren.

Om man som bostadsrättsföreningen behöver flytta på stämman, hur går man då tillväga?   

– Om styrelsen beslutar att årsstämman ska ställas in eller ombokas till ett nytt datum måste medlemmarna underrättas och en ny kallelse måste skickas ut till samtliga medlemmar med iakttagande av de tidsfrister som normalt gäller för kallelse i föreningen. För årsstämma innebär detta att kallelse ska skickas ut fyra veckor innan ett nytt datum för stämman. (Det kan finnas bestämmelser i stadgarna som anger en kortare tidsfrist för kallelse till årsstämma på två veckor) Om det nya datumet ligger efter den tid stämma ska hållas inom enligt stadgarna gäller att kallelse även ska skickas med post till varje medlem vars postadress är känd för föreningen.

Vad blir konsekvenserna om stämman blir inställd?

– En teoretisk möjlig konsekvens av att stämman inte hålls inom föreskriven tid är en att medlem, styrelseledamot eller revisor kan ansöka hos Bolagsverket att Bolagsverket ska kalla till stämma i styrelsens ställning, säger han.

Kan styrelsen begränsa antal medlemmar som får vara med på årsstämman?

– Styrelsen kan inte begränsa antalet deltagare genom att till exempel välja ut 10 friska personer som får delta. Det finns inga speciella regler i bostadsrättslagen som direkt behandlar detta men det skulle med största sannolikhet strida mot till exempel likhetsprincipen att välja ut vilka 10 friska personer som får delta, säger Magnus Löfgren.

Om er föreningen behöver vägledning i frågan kan ni ta kontakt med oss på info@borattforum.se.

2 KOMMENTARER

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på borattforum.se

 1. Styrelsen har en ide om att i kallelsen upplysa att det finns ett ja eller nej svar i dagordningen med bifogade bilagor att kryssa i för medlem och signera, sedan lämna ikryssad dagordning i föreningens brevlåda dagarna innan tänkt årsstämma.
  En grupp nyckelpersoner med vald stämmoordförande håller en “sluten” årsstämma med en sammanställning av kryssalternativen som underlag. Det finns inga motioner eller frågor inlämnade till styrelsen. Vet inte ännu vad juridiken säger om detta förfarande att få en godkänd årstämma.

  • Det är dessvärre mycket tveksamt om sådan ordning kan godtas enligt bostadsrättslagens bestämmelser. Detta får i det närmaste vara en variant av poströstning, något som generellt sett inte godtas i bostadsrättsföreningar (jfr. 9 kap. 14 § p. 3). Om samtliga medlemmar efter sådan stämma justerar protokollet torde detta kunna godtas. Av praktiska skäl är sådan ordning dock endast lämpligt i mindre föreningar.

   Vi rekommenderar en ordning där ombud/fullmakter nyttjas i enlighet med föreningens stadgar – fullmaktsgivarna kan i det fallet ge en instruktion till ombudet hur man önskar avge sin röst.

   Med vänlig hälsning,
   Johan Hagelqvist

   JURIDEKO FASTIGHETSPARTNER STOCKHOLM AB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *