AnnonsElectrolux

Boprisförväntningarna tvärvänder

13 jul 2020

Efter en minst sagt turbulent tid med negativa förväntningar på bostadspriserna har hushållens tro på marknaden vänt. ”Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig sensationellt snabbt.”

Andelen hushåll som tror på stigande priser har ökat med 22 procent jämfört med förra månaden, och andelen som tror på sjunkande priser ligger nu på 18 procent, jämfört med 43 procent föregående månad, enigt SEB:s boprisindikator.

– Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig sensationellt snabbt. Aldrig tidigare har vi sett en så stor uppgång en enskild månad. Avtagande styrka i pandemin, hopp om ekonomisk återhämtning och statistik som visar att bostadsmarknaden inte tagit särskilt mycket stryk under krisen, gör att hushållens syn på prisutvecklingen förändrats dramatiskt. Det är självklart för tidigt att ropa faran över men det faktum att Boprisindikatorn stiger så kraftigt ger i sig ett stöd för bostadsmarknaden framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Även Hemnets statistik visar att marknadens aktörer är mer positiva. I deras köpbaromenter som utfördes i juli minskade andelen som tror på sjunkande priser från 46 procent till 27 procent. Samtidigt ökade andelen som tror på stigande bostadspriser.

Förväntningarna syns också på försäljningsstatistiken av bostadsrätter, som visar att priserna sätt över hela landet vänt uppåt under juni, efter längre nedgång som hållit i sig sedan februari 2020. Sätt över senaste 12 månaderna är dock prisutvecklingen fortfarande positiv med en uppgång på 2,4 procent.

Även SBAB:s Housing Price Index visar att lägenhetspriserna steg i stora delar av Sverige.

– I april sjönk bostadspriserna överlag som ett resultat av coronakrisen och framförallt i de områden som hade störst smittspridning. I maj när osäkerheten om krisen lagt sig något, förbyttes fallet istället i en bred uppgång som sedan fortsatt in juni, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i ett pressmeddelande.

– Vi ser ingen coronaeffekt i bostadspriserna att tala om mätt sedan inledningen av året. Om inte arbetslösheten ökar markant i höst från dagens nivå finns heller ingen anledning att tro på några stora prisfall på bostadsmarknaden i år, fortsätter han.

Föregående artikel 10-snabba: BM Luft om smart energiövervakning
Nästa artikel

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här