AnnonsMiele

Borätt granskar – Härvan om Brf Ida

29 jun 2018

En av Malmös största bostadsrättsföreningar i ekonomisk kris. Borätt Forum reder ut hur brf-styrelser undviker att hamna i samma situation.

Vad har hänt?

Under miljonprogrammets tid byggdes 738 lägenheter i Rosengård Malmö. En bostadsrättsförening bildades och fick namnet brf Ida. Den här historien börjar dock lite senare nämligen 2016 då den dåvarande styrelsen satte igång flera stora renoveringsprojekt.( Man anlitade firmor som antas ha kopplingar till ekonomisk brottslighet. )

Enligt våra källor (bla sydsvenska dagbladet och bloggen www.borattupplysning.se) lånades initialt 150 miljoner kronor upp. Pengar som har betalats ut för arbeten som i det läget inte var färdiga. Banken, Nordea, stoppade ytterligare utlåning och föreningen hade istället för en nyrenoverad fastighet en ekonomisk kris att hantera.

Många av de dåvarande styrelseledamöterna har sedan dess avgått, och revisorerna valde att inte skriva på 2016 års årsredovisning. 

Redan i detta initiala skede anser Tidningen Borätt att styrelsens agerande borde underställas en opartisk granskare, en revisor eller helst en extra föreningsstämma som kollar till exempel de avtal en styrelse väljer att skriva på. Det är inte rimligt att styrelsen kan låna hur stora belopp som helst utan ett stämmobeslut. De frågorna anser Tidningen Borätt att varje förening borde ta upp på nästa stämma med anledning av detta. Det är trots allt inte småpotatis det handlar om, och en styrelse borde inte ha möjlighet att dra på föreningen hur stora skulder och åtaganden som helst.

Men i fallet brf Ida skulle det bli än värre,

Under tre år fick byggföretaget Merb, (enligt uppgift styrleseordföranden Nick Ingelbrigtsens eget bolag) 68,5 miljoner kronor av Brf Ida för olika byggarbeten. Bland annat fick man ett förskott på 12,5 miljoner kronor för ett staket som aldrig byggdes.

Mellan 2015 och 2017 betalade föreningen ut 250 miljoner kronor till olika bygg- och renoveringsprojekt. Uppdragen utfördes dåligt eller i flera fall inte alls.

Nyligen avslutades den första rättegången i jättehärvan kring HSB-föreningen Ida på Rosengård. Byggföretagaren Nick Ingelbrigtsen står under åtal i väntan på dom för grov näringspenningtvätt, grovt skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll för att han har försökt dölja vart pengarna från Brf Ida tog vägen. Enligt ekobrottsåklagare Bo Birgersson har Merb (Nick Ingelbrektsens bolag) förfalskat minst 70 fakturor på sammanlagt 28,7 miljoner kronor. Pengar som i själva verket betalades ut till Nick Ingelbrigtsen själv eller till sju olika konton i Danmark och Polen.

Sedan den nya styrelsen tillträdde i december förra året har föreningen stämt flera bolag som fått betalt utan att leverera något. HSB Brf Ida har dessutom inlett arbete för att stämma ytterligare ett antal bolag och tidigare styrelseledamöter.

När det gäller den rättsliga processen står fallet nu vid att åklagaren ska komma med ett straffyrkande. Därefter väntar med all sannolikhet ett flertal andra juridiska processer och stämningar. Bland annat väntas bostadsrättsföreningen Ida processa mot den tidigare styrelsen.

Hur Borätt Forum vill hjälpa alla brf-styrelser

För oss på Tidningen Borätts del är perspektivet ett annat. Förutom den fråga vi redan ställt om styrelsens mandat att ingå vilka avtal som helst och låna pengar utan att underställas någon utomstående kontroll undrar vi också hur HSB:s styrelserepresentant har agerat i detta fall.

Det hör också till bilden att HSB haft i uppdrag att sköta föreningens ekonomiska förvaltning, dvs man har betalat ut alla dessa fakturor utan att reagera.

Borätt Forum vill uppmana alla brf-styrelser att se över befogenheterna för beställningar och lån till föreningen och sätta en beloppsgräns. Om man är en HSB-förening bör man avkräva HSB:s styrelserepresentant ett aktivt engagemang, inte minst i ekonomiska frågor. Annars är det nog bättre för föreningen att anlita en oberoende revisor istället och ge HSB-representanten sparken. Det kan man göra genom en stadgeändring på 2 på varandra följande föreningsstämmor.

 

 

 

 

Föregående artikel Förmånsklubben!
Nästa artikel Liberalerna om det skärpta amorteringskravet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här