Borätt Forum Projekt

– Projektledning för socialt intensiva miljöer

Renoveringsprojekt och projektledning för brf – står er bostadsrättsförening inför stora renoveringsprojekt?

Borätt Forum Projekt är specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar.

Alla bostadsrättföreningar står förr eller senare inför större renoveringsprojekt och dessa är ofta en utmaning för styrelsen.

Det krävs tekniska kunskaper för att förstå vad som behöver göras och vad som måste handlas upp. Men det krävs också kunskaper i entreprenadjuridik eftersom föreningen är juridisk person och därmed inte omfattas av den skyddande lagstiftning som gäller för konsumenter. De regelverk som gäller byggentreprenader, AB04 och ABT06, är utformade med utgångspunkt att entreprenören och beställaren – det vill säga föreningen – är jämbördiga parter. Men så är inte fallet med de flesta bostadsrättsföreningar, där saknas ofta både de tekniska kunskaperna och kunskaperna om entreprenadjuridik.

Vi erbjuder er följande:
Vi har mångårig erfarenhet av upphandling och projektledning av de typer av entreprenader som en bostadsrättsförening måste hantera. Vi har under åren genomfört ett stort antal projekt med bland annat fasadrenoveringar, balkongrenoveringar, takomläggningar, fönsterbyten, dräneringsarbeten, renoveringar av gårdsbjälklag med tätskikt, hissbyten, byten av undercentraler för värme, installation av bergvärmeanläggningar och renovering av elanläggningar.

Borätt Forum Projekt har inga kopplingar till entreprenörer och tar inga ”kickbacks” från någon. Vi gör inga påslag på entreprenörernas fakturor utan tar bara betalt för våra tjänster. Borätt Forum Projekt lämnar offert med fasta priser för våra uppdrag, så att föreningen vet i förväg vad vi kommer att fakturera för uppdraget.

Självklart hanterar vi även allt annat som kan behövas för entreprenaden, till exempel inlämnande av bygglov/bygganmälan och anlitande av kontrollansvariga och besiktningsmän. Vi sköter också kontakterna med boende och lokalhyresgäster i den utsträckning ni önskar.

Borätt Forum erbjuder er också rådgivning om hur ni finansierar ert projekt på bästa sätt.

Referensobjekt projektledning

Hur vi tänker runt projektledning

Vi gör saker tillsammans. Vi skapar. Vi levererar. Kund, leverantör och partner. Ibland blir tjänsten som ska utföras så omfattande att den bli till ett projekt. Projektet har en start och ett slut och är begränsat i tiden. Inte sällan är tidsperspektivet månader eller år. Obeaktat tidsperspektivet så ser vi projektet och tjänsten på samma sätt. Som ett samspel mellan kund, leverantör och partner. Därför bli transparens och kommunikation viktiga delar i projektmodellen.

Omsätta tänket till praktisk handling

Borätt Forum Projekt har sin uppfattning om hur en projektmodell ska vara. Därför har vi en egen. Projektmodellen tar hänsyn till att många parter är inblandade och ska få komma till tals. Projektmodellen är dessutom helt transparent och ger kunden total kontroll över projektets status – i real tid. Det finns heller inga påslag eller kickbacks i vår projektmodell vilket sparar enorma summor för våra kunder. Vår projektmodell bygger på att vi som projektledare ska leva på vårt eget kunnande – inte på andras.

Varför Borätt Forum Projekt

Inget är så oomtvistat som att projekt alltid drar ut på tiden och kostar mer än den initiala planen säger. Det är sant och det ligger i många projekts natur att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse vad som kommer att hända under ett projekt. Men, och det är viktigt, när det händer så gäller det att ha en projektledare som är på din sida och att projektet är transparent och väldokumenterat. Då blir de påföljande diskussionerna så mycket enklare.

Vi säger inte att de projekt vi leder inte drar ut på tiden ibland. Men vi säger däremot att när så sker så är vi på samma sida och tar utmaningarna tillsammans.

Har ni ett projekt ni behöver hjälp mer eller vill ni veta mer om våra tjänster, hör av er till oss på projekt@borattforum.se eller 08-520 252 06 för att diskutera just er projekt och få en kostnadsfri offert på projektledning.

  Kontakta Borätt Forum Projekt  EED – Energy, Environment & Digitalisation

  EED – Energy, Environment & Digitalisation av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.

  Nyheter

  Det ska föreningen tänka på vid renovering under oroliga tider

  Höga räntor, skenande elpriser och fallande bostadspriser har skapat oro i landet. Men hur ska bostadsrättsföreningar agera i dessa kristider om renoveringsbehov finns? Borätt Forum Projekt har svaret!

  Passersystem & bokningstavlor

  En trevlig och bekväm uppgradering av er bostadsrättförening kan vara att installera ett nytt passersystem och/eller en bokningstavla till tvättstugan.

  Det finns många fördelar med ett modernt passersystem. Till exempel kan man se när någon passerat genom dörren och vilken tidpunkt.

  Om någon obehörig fått tag i taggen eller om den bara tappats bort kan ni enkelt spärra den via datorn. Ni kan uppdatera och fördela behörigheter för att nämna några bra saker som kommer på köpet med smidigheten av elektroniska system. Detta ger även en ökad säkerhet.

  Tvättstugebokningen kan göras betydligt enklare och tryggare med ett bokningssystem.

  Fördelarna med detta är den väldigt enkla användningen, ni kan själva bestämma om det ska behövas tagg eller inte vid bokning. De flesta bokningssystem har dessutom en väldigt låg energiförbrukning.

  Många system har inbyggd driftövervakning och ni kan styra tvättutrustningen från ett till alla fabrikat, beroende på vilket system ni väljer.

  Trapphus och belysning

  Trapphus och belysning är projekt som är speciellt trevliga att köra över hösten och vintern när utomhusklimatet blir kyligare och blötare.

  Kanske är det dags för just er förening att se över belysningen och trapphusen?

  Ett bra sätt att dra ner på elförbrukningen är att byta ut belysningen till moderna och energieffektiva alternativ.

  Ett bättre upplyst trapphus leder dessutom till en ökad trygghetskänsla samtidigt som det är miljövänligare och ger en kostnadsbesparing över tid.

  En genomgång av trapphuset kan bestå av många delar utöver belysningen såsom nya postboxar, låssystem, målning, säkerhetsdörrar och entrépartier som exempel. Åtgärder av detta slag höjer både värdet på fastigheten och trivseln för föreningen.

  Integritetsinställningscenter

  Funktionella cookies

  Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

  Läs mer om hur vi använder cookies här

  gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

  Advertising

  Analytics

  Other