AnnonsStyrelsesupport

Borättkväll 22 april – Vad är hållbarhet?

23 apr 2021

Borättkvällen inleddes med en kort presentationsrunda innan kvällens moderator Jens Sjöberg frågade paneldeltagarna vad brf-världen egentligen kan spela för roll i hållbarhetsarbetet. Alla i panelen var överens om 1,1 miljoner bostadsrätter spelar en central roll i arbetet med en ökad hållbarhet och att det finns mycket att vinna på ett ökat fokus på exempelvis energieffektiviseringar.
Johan Nuder menade att energikrävande fastigheter på sikt kommer att tappa i värde och Mattias Goldmann pekade på att de allra flesta föreningar är överens om att man vill ha låga kostnader, slippa oroa sig för ökade kostnader och på sikt kunna få ett bra pris för sin bostadsrätt. Något som låga energi- och underhållskostnader, egenproducerad energi och investeringar i exempelvis laddstolpar bidrar till. God ekonomi och hållbara lösningar går hand i hand. Mattias Lindblom berättade att statistik från Norge visade att en investering i en laddstolpe på 15 000 kronor höjde värdet på bostaden med 50 – 100 000 kronor.
Mikael Östlund inflikade också att det är lätt att glömma bort vikten av en effektiv ventilation, idag förbrukar den mellan 15 – 30 procent av värmen som en förening producerar.
Mattias Lindblom berättade att antalet elbilar nu ökar allt snabbare. Därför bör föreningar satsa på att bygga sin kapacitet för laddning och särskilt nu när man kan få investeringsstöd från staten. Panelen fick en fråga om det är okej att hyra ut laddplatser till utomstående under en period  vilket inte var några problem. Mattias menade också att det är viktigt att ha enkla och rättvisa system för betalningen av den el som förbrukas av respektive medlem.

Mer hållbarhetstänk behövs

Deltagarna resonerade också en hel del kring renoveringar och ansåg att föreningarna bör ta in experthjälp oftare. Man behöver inte byta ut alla fönster vilket man som lekman lätt kan tro, oftast är renovering ett bättre alternativ, både ekonomiskt och ur hållbarhetsperspektiv. Mikael Östblom menade också att byten till nya tätare fönster måste kombineras med en översyn av ventilationslösningen. Annars riskerar man att få ett sämre inomhus än innan bytet. Ett annat misstag som är lätt att göra är att man glömmer tilläggsisolera när man byter ut fasaden. Då bygger man in en brist i huset som kommer att finnas där under lång tid framöver.
Rent översiktligt pekande man på behovet att få in mer av hållbarhetstänk i underhållsplanen, att inte bara tala om ekonomiskt rationella beslut utan även hållbarhetsmässigt rationella beslut.
LÄS ÄVEN: Snart öppnar ansökningsperioden för gröna och trygga samhällen
Ämnen som mobilitetspooler och cirkulärt tänk togs också upp under kvällen. Tvättstugan är ju ett klassiskt exempel på hur man kan ha en gemensam resurs i föreningen, men det finns ju mängder av andra möjligheter. Mattias Goldmann berättade att borrmaskinen, som finns i de allra flesta hushåll, används i snitt cirka 5 minuter under hela sin livslängd. Ett man många exempel på någonting som flera kan dela på.

Det krävs drivande personer

Panelen fick frågan om va de hoppas på för åtgärder från statens och myndigheternas sida för att öka takten i arbetet mot ett hållbart samhälle. Johan Nuder ser möjligheter med klimatdeklarationer för fastigheter med beskattning av mindre hållbara och energikrävande fastigheter, ungefär som de skatter vi har på olika typer av bilar idag. Det skulle inte bara handla om nyproduktion utan även befintliga fastigheter vilket skulle konkretisera hållbarhetsarbetet. Kanske skulle fastigheter även klimatmärkas. Det kanske inte skulle vara så kul och bo i ett rödlistat hus, menade Johan Nuder.
Flera i panelen tyckte att det som skiljer en förening som satsar på hållbarhet och förnyelse från en som mest rullar på i gamla hjulspår inte i första hand är resurser utan tillgången på en eller flera drivande personer som kan kommunicera, engagera sina grannar och få i gång arbetet.
Beslutsprocessen i bostadsrättsföreningar är trögare än i ett företag av naturliga skäl, menade panelen, styrelserna består till mesta del av lekmän och ibland kan man vara rädd för att man ska göra för mycket och för tidigt. Men i sina slutord menade panelen att det var hög tid för brf-världen att våga ta steget, få i gång snacket och engagemanget, utnyttja stödmöjligheterna, få upp hållbarheten på dagordningen och in i underhållsplanen. Hållbarhet är nog det som är mest hållbart i längden.
Här kan ni se Borättkvällen

Gäster i studion:

Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco
Johan Nuder, Anthesis Group
Mattias Lindblom, sälj- och marknadsansvarig för Vattenfall InCharge (via länk)
Mikael Östlund, BM Luftbehandling
Peter Gustavsson, regionchef Stockholm på KTC AB

Föregående artikel Prata bostadsrätt #16
Nästa artikel Bor du på en av Sveriges mest folkrika gator?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här