AnnonsMiele

Bostadspolitik

30 aug 2018

Borätt granskar bostadspolitiken inför valet

Vilka är de viktigaste förändringarna eller tillägg som behöver göras i bostadspolitiken efter valet?
För Vänsterpartiet är det viktigast att upprätthålla en hög byggtakt och minska bostadsbristen.  Enligt Boverket behöver det byggas i snitt 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025. Det som framförallt behövs är hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. För att bygga dessa bostäder behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen. Vi vill därför utöka investeringsstödet, förstärka kommunbonusen och införa statliga topplån i nyproduktion av hyresrätter.

Vilka förändringar av bostadspolitiken tycker du och ditt parti är nödvändiga?
Större statligt ansvar vad gäller finansiering av nyproduktion av hyresrätter, hårdare krav på kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar och rättvisa villkor mellan ägt och hyrt boende.

Vad är er position gällande ränteavdraget? Och hur bör det hanteras?
Vi vill trappa ned ränteavdraget med 1-2 procentenheter per år under 5 år och införa ett tak på hur mycket man får dra av.

Vad är er position gällande amorteringskravet? Och hur bör det hanteras?                                                                                                                                                          Vi står bakom det ursprungliga och det skärpta amorteringskravet. Om ränteavdragen trappas ned vill vi lätta på amorteringskraven och bolånetaket.

Vilka åtgärder ska vidtas för att alla yngre ska kunna få ett eget hem?
För det första behöver vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Det kräver att det offentliga tar ett större ansvar, bland annat vad gäller finansieringen. Vi vill därför utöka investeringsstödet, förstärka kommunbonusen och införa statliga topplån i nyproduktion av hyresrätter. För det andra behöver alla kommuner ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och bygga de hyresrätter som krävs. För det tredje vill vi införa krav på att alla kommuner ska ha ett kommunalt bostadsbolag och en kommunal bostadsförmedling – det underlättar produktion, förvaltning och fördelning av hyresrätter. Vår målsättning är att genomföra detta under nästa mandatperiod.

Vad är er syn på områden runt om i Sverige?, som tex Akalla, Kista och Rosengård och den segregationen som finns idag? Och hur tänker ni arbeta med detta?
Under de senaste decennierna har den ekonomiska ojämlikheten ökat i Sverige. I takt med växande klassklyftor har bostadssegregationen ökat: ekonomiskt resurssvaga grupper koncentreras till vissa bostadsområden medan mer välbeställda grupper koncentreras till andra. Skillnaderna vad gäller inkomst, utbildningsnivå, hälsa och förväntad livslängd kan variera stort. Vänsterpartiet vill minska klassklyftorna och bryta bostadssegregationen. Det kräver dels en omfördelning av resurser i samhället, dels en medveten stadsplanering i syfte att skapa blandade upplåtelseformer. Områden med många hyresrätter behöver kompletteras med bostadsrätter och villor, villatäta områden behöver kompletteras med hyresrätter.
 

Föregående artikel Bostadspolitik
Nästa artikel Bostadspolitik

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här