AnnonsMiele

Bostadsrättsägare vinner mot entreprenör -– fast pris avtalat

4 maj 2015

En entreprenör förlorar i både tingsrätten och hovrätten mot ett par som menar att de kommit överens med entreprenören om ett fast pris och därför inte behöver betala ytterligare fakturor. Domstolarna anser att entreprenörens uppgifter om priset varit vaga och motsägelsefulla och att det finns flera omständigheter som talar för att parterna faktiskt hade avtalat om ett fast pris.

En entreprenör som utfört renoveringsarbeten på en bostadsrätt stämde paret som ägde bostadsrätten på 190 000 kronor efter att de bestridit två fakturor. 

Makarna hade dock betalat de kostnader som de ansåg att de kommit överens om med entreprenören. De hävdade att de hade avtalat om ett fast pris med visst tillägg för materialkostnader, medan entreprenören hävdade att de kommit överens om ombyggnation på löpande räkning. 

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att konsumenttjänstlagen är tillämplig på avtalsförhållandet och att konsumenten har bevisbördan för att fast pris har avtalats.

Rätten ansåg dock att entreprenörens uppgifter om priset varit vaga och motsägelsefulla. Entreprenören hade i den ursprungliga fakturan utgått från offererat pris, vilket enligt rätten med styrka talade för makarnas uppfattning om att fast pris hade avtalats.

Vidare hade en specifikation om önskat arbete som utfärdats av makarna justerats av entreprenören med arbets- och materialkostnader. Därefter hade entreprenören sammanställt beloppen till en viss summa.

Bland annat mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att makarna hade visat att parterna hade träffat avtal om fast pris med tillägg för viss materialkostnad. Eftersom makarna hade lämnat full ersättning för arbetet lämnades käromålet utan bifall.

Entreprenören överklagade till Svea hovrätt, som fullt ut delar tingsrättens bedömning och nu fastställer domen.

Föregående artikel Lyckad Borättkväll
Nästa artikel Avskrivning – olika metoder ger olika fördelar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här