AnnonsMiele

Bostadsrättsförening vinner tvist mot byggentreprenör – efter tio år

26 jun 2020

Fallet har tagits upp i tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen – men löste sig till slut genom en förlikning mellan parterna. Nu är den långa tvisten mellan bostadsrättsföreningen Parkstaden och Mjöbäcks Entreprenad över.
Det hela började 2006 när Mjöbäcks Entreprenad byggde klart BRF Parkstadens fastigheter och det ganska omgående började uppstå fuktskador på grund av fasaderna. En tvist uppstod om vem som var ansvarig och vem som skulle bekosta åtgärderna. Föreningen stämde entreprenören på totalt 16 miljoner kronor, vilket motsvarade kostnaden för att bygga om fasaderna. Björn Anders Lundell är ordförande i föreningen och säger att ärendet har dragit ut på tiden, men att de är nöjda med förlikningsresultatet, även om det dröjde tio år.

 

– Vi trodde att vi skulle komma fram till en lösning tidigare. Vi såg felen redan 2007 i samband med inflyttningen. Och då var det ju en byggmästarförening (interimsstyrelse, red anm.). Vi tog över 2009, och började då på allvar ”bråka” med byggmästaren. Sen dröjde det till 2015 innan vi till slut fick stämma dem i tingsrätten, och vann där, men de överklagade till hovrätten och då fick vi stryk. Men efter ett prövningstillstånd fick vi se att hovrätten gjort ett ganska grovt rättegångsfel, och därför beslutade högsta domstolen att  proceduren skulle göras om. Det var 2019. I februari 2020 skulle rättegången sätta igång men dagen innan fick vi till förlikningen, säger Björn Anders Lundell.
– Det känns bra, vi lyckades få till en bra förlikning ur föreningens synpunkt. Det var på målsnöret, för det var dagen innan hovrätten. Förlikningen är dock sekretessbelagd, så jag får inte säga vilken nivå den landade på. Men vi är nöjda, fortsätter han.

 

En dag innan förhandlingarna i hovrätten började kom parterna överens. Men det var en lång väg dit, ärendet har gett olika domar hela vägen upp i HD. Tingsrätten valde i januari 2018 att döma i BRF parkstadens favör, men efter överklagan till hovrätten friades entreprenören i februari 2019. Föreningen överklagade beslutet till Högsta domstolen som i september beslutade att återförvisade målet till Hovrätten för ny prövning, då HD upptäckte att hovrätten begått ett grovt rättegångsfel i den tidigare domen mot föreningen. Dock kom parterna fram till en förlikning innan dess.
Fotograf: Patrik Svedberg.
Fotograf: Patrik Svedberg.
Även om bostadsrättsförening till slut fått ersättning för de dåliga fasaderna berättar Björn Anders Lundell att de var tvungna att påbörja arbetet med fasaderna ändå.

 

– Under tiden har vi på egen bekostnad rivit en fasad och byggt ny. Dem ville ju inte åtgärda det. Det handlar egentligen om två saker, vilket funktionsansvar och vilket ansvar för att åtgärda brister som byggmästaren har. Där nekade de helt och tyckte att dem inte hade något ansvar alls.
– Nu kommer vi, tack vare uppgörelsen, att bygga om alla fasader. Det handlar totalt om två byggnader och det arbetet påbörjas snart, säger Björn Anders Lundell.

 

Mjöbäcks Entreprenad menar att även dem är nöjda med förlikningen.

– Vi är nöjda med förlikningen och att det blev ett avslut på en lång rättsprocess.
I övrigt vill vi inte kommentera mer än så, säger Magnus Ivarsson, Entreprenadschef på Mjöbäcks Entreprenad.

Föregående artikel Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är det bra om du är expert på juridik, ekonomi, teknik och pappersarbete!
Nästa artikel Mäklare: oförändrade bostadspriser under tredje kvartalet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här