AnnonsMiele

SBAB: Bostandsmarknaden hittills opåverkad av coronaviruset

16 apr 2020

Turerna kring hur coronaviruset påverkat bostadsmarknaden har varit många. Nu visar en ny rapport från SBAB att bostadsmarknaden hittills är relativt opåverkad av coronaviruset – men att produktionen av nya bostäder väntas minska de kommande åren.

I SBAB:s rapportserie ”vart är vi påväg?” som följer bostadsmarknaden utveckling, skriver nu SBAB att de inte ser någon omfattande påverkan på bostadsmarknaden på grund av coronaviruset. Samtidigt tillägger de att vid en kortvarig kris väntas omsättningen av bostäder minska, samt att påverkan på bostadspriserna blir marginell. Men om krisen drar ut på tiden kan bostadspriserna komma att falla till följd av bland annat högre arbetslöshet.

–  Vi ser i statistiken så här långt ingen större påverkan av coronakrisen på bostadsmarknaden. Om krisen inte blir mer utdragen i tid väntas den på kort sikt i första hand bidra till lägre omsättning av bostäder. Med en sådan utveckling tror vi inte på någon större prispåverkan på bostäder av krisen. Skulle krisen däremot bli mer utdragen i tid och arbetslösheten öka ännu mer, kan bostadsmarknaden komma att påverkas betydligt mer negativt med prisfall på kanske uppemot tio procent, sakriver Robert Boije, Chefsekonom, SBAB i rapporten.

– Fortsatt mycket låga räntor och erfarenheten från tidigare kriser i Sverige talar sammantaget ändå för begränsade prisfall på bostäder. Under finanskrisen 2008/2009 påverkades bostadspriserna marginellt. Under 1990-talskrisen föll bostadspriserna realt med 30 procent men en mycket stor del av det kunde förklaras av politiska åtgärder som höjd fastighetskatt och sänkta ränteavdrag och inte av krisen i sig.

Dock förväntas byggandet av nya bostäder falla de kommande åren. Enligt SBAB väntas produktionen uppgå till 40 000 bostäder, vilket är några tusen färre än tidigare år. Robert Boije menar att det beror på fler skäl.

– Vi tror att många hushåll i detta osäkra läge kommer att bli mindre benägna att vilja köpa bostad på ritning. Krisen påverkar rimligen också bostadsproducenternas finansieringssituation och kassaflöde. Vi har därför dragit ned vår prognos över antalet nya bostäder till 40 000 per år de kommande åren. Det är tyvärr långt ifrån de byggvolymer som behövs för att råda bot på bostadsbristen som vi uppskattar till 160 000 bostäder säger Robert Boije.

Samtidigt meddelar Hemnet i sin senaste undersökning att förväntningarna på bostadspriserna är ljusare än för en månad sedan.

– Det vi tar med oss mest är att det ändå är en viss ljusning i köparnas syn på bostadspriserna. Det är en relativt liten uppgång från en väldigt låg nivå, men det fortsätter i alla fall inte att rasa. Det följer också utvecklingen i övrigt de senaste veckorna, med vissa tecken på att coronapandemin nått sin kulmen och börser som studsat upp igen. Det är nog det som speglas också här, att det finns en gnutta mer optimism, skriver Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Föregående artikel Så har Borätt Forums läsare anpassat sig under pandemin
Nästa artikel Företaget Fixit! hjälper personer i karäntän

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här