Försäkring

Hemförsäkringar blir miljömärkta

0

Bra Miljöval har börjat miljömärka hemförsäkringar. Tanken är att andelen försäkringspremier som investeras hållbart ska öka och att skadereglering ska baseras på reparation och återbruk i stället för att baseras på nyproducerade produkter.

– Genom att även ställa miljökrav på hemförsäkringar kan fler försäkringstagare välja en försäkring som bidrar till hållbara investeringar och minskar miljöpåverkan vid skadereglering. Samtidigt skärper vi kraven på övriga försäkringar för att minska miljöpåverkan ytterligare, säger Eva Eiderström, chef på Bra Miljöval.

Bra Miljöval har miljömärkt försäkringar sedan 2011. Ett par försäkringsbolag som har miljömärkta försäkringar är Folksam och Water Circles.

Medvetna val

Folksam som idag har miljömärkt sin villa-, fritidshus- och bilförsäkring arbetar för att deras försäkringar både ska ha ett minimalt miljöavtryck och driva på omställningen till ett hållbart samhälle.

– Vi på Folksam har arbetat proaktivt med miljöfrågor i mer än 50 år. Vi är därför glada att Bra Miljöval nu har tagit fram miljökrav även för hemförsäkring – som kan nå en mycket större del av svenska folket. För att vara en del av den nödvändiga omställningen till en mer hållbar värld krävs att vi blir många som gör mer medvetna val, säger Karin Stenmar, Hållbarhetschef på Folksam.

Försäkringsbolaget Water Circles, som haft miljömärkta försäkringar i snart fyra år ser också positivt på de nya skärpa miljökraven.

Reparation och återbruk

– Water Circles har sedan starten arbetat med hållbarhet och miljö i fokus. Genom märkningen Bra Miljöval tydliggör vi detta för våra kunder och får samtidigt en kvalitetsstämpel på våra försäkringar. Märkningen innebär också att vi hela tiden måste utveckla vårt miljöarbete, säger Anders Jangborg, vd Water Circles.

Miljömärkta hemförsäkringar skiljer ut sig genom att försäkringspremier investeras hållbart av förvaltare som är utbildade i hållbarhet. Skadad egendom ska i högre grad repareras och återbrukas. Det ska även finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder där produkter eller tjänster erbjuds för att undvika och minska skador.