solceller

Vanligaste solcellerna sämre för klimatet

0

Forskning visar att dagens dominerande solcellsteknik, kristallina kiselsolceller, har större klimatpåverkan än solceller med tunnfilmsteknik. Tunnfilmssolceller ger lägre utsläpp per producerad kilowattimme. Ändå väljs det förstnämnda när bostadsrättsföreningar ska miljöinvestera.