AnnonsMiele

Brf-köpare kan bryta avtal vid försening

16 jul 2018

Bostadsrätter i ny- och ombyggnadsproduktioner har i de flesta fall i regel inletts med att ett förhandsavtal tecknats mellan köpare och säljare. Det är inte ovanligt att ett sådant avtal skrivs flera år innan planerad inflyttning.

Ett flertal projekt har dock av flera olika skäl drabbats av kraftiga förseningar, vilket har lett till att många köpare velat hoppa av affären och genom att förhandsavtalet eller vägra skriva på ett överlåtelseavtal

Ett nyligen inträffat exempel på detta är det börsnoterade SSM:s projekt West Side Solna. Där uppges ett femtiotal kunder vara missnöjda med de långa förseningarna.

Missnöjda köpare finns också i SSM:s projekt Metronomen vid Telefonplan. Där har köparna rapporterats vilja stämma det börsnoterade bolaget med hänvisning till förseningar. Där uppges förseningarna vara upp till två år.

Köparna får nu stöd av domstol

En kvinna som köpt en nybyggd lägenhet i en bostadsrättsförening i Hägersten vägrade fullfölja köpet och ville inte skriva ett överlåtelseavtal. Hon hänvisade till 8 månaders försening.
 
Kvinna ingick ett förhandsavtal i mars förra året där beräknad tid för inflyttning var december samma år.
Men först åtta månader senare, i november, fick hon upplåtelseavtalet. Då stod det också klart att hon inte skulle få tillträde till den nya lägenheten förrän 15 februari 2018. 
Strax efter mottagandet av överlåtelseavtalet ville kvinnan häva köpet. En tvist uppstod som slutade i Stockholms tingsrätt.
 
Stockholms tingsrätt ger i en nylig dom kvinnan rätt att häva avtalet. Ett flertal andra domar i liknande fall indikerar att redan vid 10 veckors försening kan köparen häva avtalet. Byggbolagen protesterar, men får inte gehör för sina argument. Att förseningar är vanliga inom nyproduktioner av lägenheter fäster domstolen inget avseende vid, och befriade kvinnan från förpliktelserna i förhandsavtalet.
Rätten bedömer att förseningen med upplåtelsen och tillträdet har varit över tio veckor lång och att bostadsrättsföreningen därmed har begått ett avtalsbrott som varit av "väsentlig betydelse" för kvinnan.
 
Hur Borätt vill hjälpa alla brf-styrelser
 
Borätt Forum tar nu som alltid ett styrelseperspektiv på den här typen av frågor. Givetvis finns en insikt hos oss som hos våra styrelser att förseningar kan ske, och att köparna därmed kan komma att häva förhandsavtalen. Detta kan man inte göra mycket åt som styrelse, men man kan försäkra sig mot konsekvenserna. Man bör som styrelse ta hjälp av en jurist för att få en möjlighet att begära ersättning av byggbolaget vid förseningar, och man kan också försäkra sig mot ökade kostnader för omförsäljning och avgiftsbortfall.

Borättforums råd till en styrelse är att inte starta en nyproduktion utan att dessa aspekter övervägts.

 

Föregående artikel Brf-köpare kan bryta avtal vid försening
Nästa artikel Brf-köpare kan häva avtal vid försening

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här