AnnonsMiele

Brf:er kan få upp till 200.000 kronor för hissprojekt

29 aug 2022

Bostadsrättsföreningar kan få statligt bidrag vid modernisering av hissar som ökar tillgängligheten för äldre personer. Ett bidrag som kan täcka upp till en fjärdedel av kostnaden – men som många inte har vetskap om.

Sedan hösten 2016 kan bostadsrättsföreningar ansöka om stöd för att anpassagemensamma utrymmen så att det ska fungera bättre för äldre personer som vill bo kvar i sina bostadsrätter. Ett exempel på gemensamt utrymme att göra mer tillgängligt för äldre är just hissen. Brf:er kan få upp till en fjärdedel av kostnaden, maxbelopp på 200.000 kr, i bidrag för att installera hiss i trapphus utan hiss. Brf:er kan även få bidrag till en modernisering av en befintlig hiss, för att göra den mer tillgänglig och anpassad för äldre. Trots detta är många som inte vet om att det går att söka bidrag för en modernisering av hissen.

 • När du moderniserar din hiss, så gör du ofta ändringar som i sin tur gör att tillgängligheten ökar. En vanlig ändring vid modernisering gör att hissen stannar i plan, det vill säga att det inte blir en tröskel mellan hissen och våningsplanet vilket ökar tillgängligheten och minskar snubbelrisken . Det underlättar enormt mycket om du tar dig fram med rullstol eller rullator, säger Charlotte Teglgaard, marknads- och kommunikationschef, på Motum.

Vanliga åtgärder som görs vid en modernisering, som också ökar tillgängligheten, kan också vara byte av slagdörrar till automatiska skjutdörrar, installation av ledstång och talande våningsvisare.

Hur går man då tillväga?

Du hittar mer information och ansökningsformulär på Boverkets hemsida(länk). Ansökan skickas till Länsstyrelsen i det län där byggnaden finns. Om föreningen har flera hissar bör man ansöka om stöd för varje hiss separat, då 1 hiss = 1 projekt.


*Fakta

Exempel på tillgänglighetshöjande åtgärder vid modernisering

Stannplan/våningar:

 • Byte av slagdörrar till automatiska skjutdörrar med skydd/ljusridå i hela korgöppningen.
 • Installation av yttre våningsvisare med ankomstsignal och tillgänglighetsplacerade, taktila anropsknappar med ljus och ljudkvittering.

Hisskorgsbyte:

 • Bättre belysning i korgen
 • Nödtelefon med tvåvägskommunikation och pictogram
 • Talande våningsvisare
 • Ledstång
 • Taktila destinationsknappar med ljus- och ljudkvittering
 • Tillgänglighetshöjande placering av anropsknappar
 • Ev. kontrasterande färger hisskorg vs trapphus
 • Spegel

Byte av styrsystem:

 • Våningsräkning med absolutgivare ger ökad stannplansnoggrannhet. När hissen stannar i plan ökar tillgängligheten och snubbelrisken minskar.

Föregående artikel Bolånen kan bli billigare att lösa
Nästa artikel Grönt avdrag för dig i bostadsrätt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här