AnnonsMiele

Budgetarbetet – viktigt för likabehandlingsprincipen

23 okt 2018

En långsiktig underhållsplan lägger ofta grunden för avgiftsnivån. Men hur ska man tänka kring likabehadlingsprincipen när man lägger föreningens budget?

När man som styrelse sätter sig ner och tänker igenom nästa års budget så är det bra att lyfta blicken lite och titta längre in i framtiden än bara nästa år. Det hela bygger på att man måste bestämma det långsiktiga uttaget av avgifter från föreningens medlemmar baserat på fastigheternas underhållsbehov. Det är med andra ord föreningens långsiktiga underhållsplan som lägger grunden för avgiftsnivån.

VARFÖR ÄR DÅ DETTA VIKTIGT ur likabehandlingssynpunkt? De avgifter som varje enskild medlem betalar under den tid som denne bor i föreningen skall motsvara den förslitning som medlemmen står för på byggnaden. Det är alltså inte i överensstämmelse med likabehandlingsprincipen att öka avgifterna vid den tidpunkt då själva underhållsåtgärden måste utföras. Likaledes så skall en plan för amortering på lånen, om föreningen har sådana, tas fram så att medlemmens avgift, där en viss del går till denna amortering, ligger till grund för det kapitaltillskott som medlemmen får tillgodoräkna sig vid en framtida försäljning. Det är därför inte rätt gentemot medlemmarna att lägga det, för amorteringar öronmärkta överintaget av avgift på hög, för att sedan göra amorteringarna stötvis, eftersom det endast är de medlemmar som är innehavare av lägenhet vid själva amorteringstillfället som är med och delar på det kapitaltillskott som motsvaras av amorteringen. De medlemmar som har varit med om att bygga upp högen men som har flyttat innan själva amorteringstillfället blir därmed blåsta på sin del av kapitaltillskottet.

Om föreningen är nybyggd så har man chansen att göra rätt från början, nämligen att låta den resultatpåverkande avskrivningen i budgeten, som skall representera det framtida underhållsbehovet, vara lika stor som amorteringen.

Detta går naturligtvis inte att göra när föreningen har köpt genom ombildning. Då är vanligtvis avskrivningen alldeles för hög och kan inte motsvaras av den amortering som man har möjlighet att utföra. Sitter föreningen i den lyckliga sisten att man inte har några lån alls så måste man ändå göra ett överintag av avgift som skall täcka den pågående förslitningen som leder fram det oundvikliga framtida underhållsbehovet. Om föreningen tar upp nya lån för att utföra en underhållsåtgärd så skall dessa lån amorteras i samma takt som investeringens beräknade livslängd.

Tips och råd, när det gäller själva framtagandet av budgeten, så hänvisar jag till tidigare artiklar i Borätt:

borattforum.se/arkivet/budgeten- styrelsens-viktigaste-styrdokument

borattforum.se/arkivet/dags-att-boerja- med-naesta-ars-budget

Lycka till med budgetarbetet!

Föregående artikel Ta hjälp av siffrorna!
Nästa artikel Nya spelregler på räntemarknaden och därmed för brf-avgifter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här