AnnonsMiele

Budgeten – styrelsens viktigaste styrdokument

12 okt 2015

Vid sidan av underhållsplanen är framtagandet av budgeten en mycket viktig aktivitet i bostadsrättsföreningen�

Med budget tänker nog de allra flesta på en resultat- baserad budget men när det gäller föreningar så är likviditetsbudgeten ännu viktigare. Resultatposter-

na är givetvis även grundläggande för likviditeten men en av de största kostnadsposterna, nämligen avskrivningar, skall man bortse från. Lika viktigt är det att lägga till poster som inte påverkar resultatet men väl likviditeten. Amorteringar skall reducera likviditeten och upplåtelser av nya bostadsrät- ter skall addera till likviditeten.

En stor påverkan som underhållsplanen har på budgeten är att föreningen skall ta höjd för framtida underhållsåt- gärder och på så sätt ta in en "överlikviditet" varje år. Detta skall föreningen göra för att varje boende skall vara med och bekosta slitaget av föreningens byggnad som hela tiden sker varje år och inte drabba bara de medlemmar som råkar bo i föreningen när själva underhållsåtgärden skall utföras. Den överlikviditet som föreningen tar in via årsavgiften använ- der föreningen med fördel till att amortera på lånen. Då får dessutom bostadsrättsinnehavarna del av det kapitaltillskott som uppstår, att användas som avdrag när innehavaren säljer sin bostadsrätt.

Storholmen Förvaltning kan dessutom upprätta en mer detaljerad likviditetsanalys där föreningen kan följa hur likviditeten förändras månad för månad. Detta är bra att ha till hands om föreningen utför större underhållsåtgärder med stora likviditetssvängningar. Som ett komplement till den årli- ga budgeten kan vi även ta fram en 10-årig likviditetsprognos där t.ex. framtida underhållsåtgärder läggs in och föreningen kan då se likviditetsutvecklingen och därmed det eventuella lånehovet som uppstår på lång sikt. ■ 

Föregående artikel Nej tack, ni är inte välkomna längre!
Nästa artikel Förenklad fastighets- taxering 2016 – inte så enkelt som man kan tro

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här