Centralbanker gynnar privat bostadsägande

En hög strukturell efterfrågan på boende i kombination med långsiktigt låga räntor och god börsutveckling överglänser en tillfällig överproduktion av nyproducerade bostadsrätter och införande av regleringar. Det är trots allt goda tider för privat bostadsägande. AV LEIF HÄSSEL, KAPITALFÖRVALTNINGSCHEF KAMMARKOLLEGIET

Centralbanker, däribland Riksbanken, signalerar än tydligare att hushåll och företag bör placera i riskfyllda tillgångar. Riksbanken har skjutit fram räntehöjningar och det är i nuläget tveksamt om det överhuvudtaget sker någon höjning de närmaste två åren. Vidare har den amerikanska centralbanken genomfört en första sänkning av sin styrränta efter nio höjningar sedan 2015.
För tillfället byggs det väsentligt färre

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *