AnnonsMiele

Dags att planera inför det nya året – tänk på det här

30 jan 2019

Redan nu kan det vara bra att börja förbereda årsredovisningen och boka in årsstämma som en punkt på nästa styrelsemöte. Här ger Arturo Arques flera värdefulla tips att tänka på nu i början på det nya året.

Nu när jul- och nyårshelgerna är avklarade är det dags att planera föreningens bokslut och kommande årsstämma. De esta bostadsrättsföreningar har kalenderår som räkenskapsår. Det betyder att årsstämman måste hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Det kanske låter avlägset idag men för den med erfarenhet av bokslutsarbete vet att tiden är knapp i synnerhet om man har sin årsstämma i april eller maj som de esta föreningar har. Rådet till alla styrelser är att redan nu stämma av med sin ekonomiska förvaltare och gå igenom vilka underlag som förvaltaren behöver för att kunna upprätta årsredovisningen. Boka in ”årsstämma” som en punkt på kommande styrelsemöte och gå igenom på styrelsemötet vad som behöver göras inför stämman. Planera in datum för kallelse till årsstämma och komplettera gärna med en påminnelse till medlemmarna. Fastställ årets budget och årsavgifter om det inte redan är gjort. Kontakta också valberedningen och be dem sätta igång arbetet med att utvärdera styrelsen och leta efter lämpli- ga kandidater till styrelsen.

EFTER JUL OCH NYÅR sätter även aktiviteten igång på bostadsmarknaden. Efter en lång tid av kraftigt stigande bostadspriser har prisutvecklingen stabiliserats och i vissa områden och bostadssegment har bostadspriserna sjunkit. Det här skapar en viss osäkerhet. Många bostadskonsumenter söker därför mer och bättre information inför köp eller försäljning av sin bostadsrätt. Ett bra sätt att öka intresset, och i förlängningen priset på medlemmarnas bostadsrätter, är att förse mäklarna, medlemmarna och köpare av bostadsrätter med bättre information om föreningens ekonomi. Be förvaltaren som sköter föreningens ekonomi att göra en ”Ekonomideklaration” av föreningen och se till att den redovisas i årsredovisningen. Det underlättar för mäklaren att marknadsföra föreningen och bostadsrätten som ska säljas. Vill du veta mer om hur en ”Ekonomideklaration” kan se ut kan du läsa mer om det på: https:// online.swedbank.se/ConditionsEarchive/ download?bankid=1111&id=W EB- DOC-PRODE23840479

UNDER FÖRSTA KVARTALET 2019 planerar Hemnet med hjälp av Allabrf.se att börja redovisa nyckeltal och betygsätta bostadsrättsföreningar. Det är bra. Det gör det lättare att få en bättre bild över bostadsrättsföreningarnas ekonomi och det underlättar jämförbarheten mellan olika föreningar. Men kanske bäst av allt. Välskötta föreningar kommer att premieras och mindre välskötta föreningar straffas. Det betyder med andra ord att ett bra styrelsearbete betalar sig och att du som styrelsemedlem kan göra skillnad. Ta vara på den möjligheten och lycka till!

Föregående artikel Gynnat privatbostads- företag eller en oäkta bostadsrättsförening?
Nästa artikel Riksbankens och bankernas marginaler i otakt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här