AnnonsMiele

Dålig energikoll på nybyggda hus

24 feb 2013

Boverket slår larm om att kontrollen av hur nybyggda hus klarar de skärpta energikraven är bristfällig. Enligt verket var endast två av 94 nybyggda hus energimätta vid en granskning som genomförts.

Från den 1 juli 2006 gäller tydliga krav på energianvändningen i nybyggda hus. Det finns också krav på att det ska finns mätsystem för energianvändningen i nya byggnader, men däremot inga krav på att mätningen verkligen ska genomföras, eller på hur den ska redovisas.

Boverket har genomfört en kontroll av 94 nya byggnader – 60 småhus, 16 flerbostadshus och resten olika typer av lokaler. Den visade att 14 av dem hade krav på uppföljande energimätning i sina kontrollplaner, men att mätning endast genomförts i två av dem. Däremot visade en kontrollmätning som Boverket genomförde självt i några av husen att så gott som alla klarade de uppställda energikraven om högst 110 kWh per kvadratmeter och år i den södra klimatzonen i Sverige. Endast ett av fem uppmätta hus överskred det tillåtna energivärdet.

Föregående artikel Gamla, vackra fönster värda att bevara
Nästa artikel Nyckeltalen måste vara användbara och relevanta

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här