AnnonsMiele

Datainspektionen bötfäller förening

16 jun 2020

En mindre bostadsrättsförening i södra Sverige ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor, då Datainspektionen bedömt att föreningens övervakningskameror stridit mot en rad artiklar i dataskyddsförordningen.
Bostadsrättsföreningen har totalt fyra kameror i sin fastighet, tre placerade i föreningens trapphus och en placerad utanför el-centralen i källaren. Alla fyra kameror har haft ljudupptagning och spelat in dygnet runt, och enligt datainspektionens redogörelse har föreningen uppgett att ingen person kan ta sig in i föreningens fastighet utan att hamna på inspelning.
Enligt föreningen har syftet med övervakningen varit att motverka skadegörelse. Mellan november 2017 och augusti 2018 har föreningen blivit utsatt för flertalet skadegörelser. Bland annat har det rört sig om skadegörelse av portar, lås och passersystem, kablar till internet/TV har klippts av och värmen har stängts av i hela fastigheten. Enligt föreningen beräknas kostnaderna för återställningar uppgå till 60 000 kronor. Vid 10–15 tillfällen har även ordförande i föreningen fått sin ytterdörr vandaliserad.
”Lägenhetsdörren leder till föreningens styrelseordförandes lägenhet. Enligt föreningen har skadegörelsen bestått av att snus, samt att något som beskrivs som frätande vätska och annan vätska slängts på lägenhetsdörren. Vidare har cigarettfimpar och snus slängts på dörrmattan invid lägenhetsdörren” står det i datainspektionens redogörelse.
FOTO: Datainspektionens pressavdelning
Men Datainspektionen har nu beslutat att övervakningen inte är tillåten.
– Som bostadsrättsförening har man inte någon rätt att bevaka i trapphus eller entré, eller bevaka medlemmarna i anslutning till sina hem, det finns ingen sån rättighet. Det är från det sättet man får angripa det, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen och fortsätter
– Hur skulle du känna om din förening filmade dig när du kom hem, gick ut, samt spelade in ljud? Det intrånget måste vägas upp av skäl. Det som hänt i detta fall räcker inte som skäl för övervakningen. Hemmet är och kommer förbli privatlivets hjärta.
Han säger också att man kan få övervaka i direkt anslutning till skadegörelsen, men då måste man ompröva beslutet om kameraövervakningen var sjätte månad. Och har då behovet försvunnit ska man ta bort övervakningen, något som inte gjorts i detta fall, bedömer Datainspektionen.
”För de två kameror som är uppsatta i trapphus konstaterar Datainspektionen att dessa gör det möjligt för föreningen att kartlägga de boendes vanor, besök och umgängeskrets. ”Redan det faktum att bevakningen avser de boende och deras hemmiljö innebär därför att det krävs mycket starka skäl för att bevakningen ska vara tillåten”, skriver myndigheten i sitt beslut.
Datainspektionen skriver vidare i sitt beslut att inspelning med ljudupptagning inte är tillåtet i detta fall, och att föreningen brustit i att informerat de boende om övervakningen, vilket enligt Datainspektionen är en allvarlig brist.
– Jag uppmanar alla bostadsrättsföreningar som kamerabevakar eller överväger att göra det, att ta del av detta beslut och de rättsliga bedömningar vi gjort, säger Nils Henckel.
Nu återstår det att se huruvida bostadsrättsföreningens styrelse väljer att gå vidare med överklagan eller inte.
– Det är möjligt, vi måste prata ihop oss i styrelsen först, säger en styrelsemedlem i föreningen till Borätt Forum.
Föregående artikel
Nästa artikel

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här