AnnonsMiele

Det viktiga styrelsearbetet

18 sep 2019

För de flesta bostadsrättsföreningar innebär våren att en ny styrelse ska väljas. Att bli vald är ett betydelsefullt uppdrag och det är viktigt att en nytillträdd ledamot vet vad som väntas av hen, samt vad hen själv kan vän- ta sig. Här följer ett axplock av de viktigaste punkterna. AV OLIVIA DAGERSTIG, JURIST PÅ JURIDEKO FASTIGHETSPARTNER

DE FYRA PLIKTERNA

En ledamot har fyra grundläggande plikter gentemot föreningen. Lydnadsplikten innebär att styrelsen är underordnad stämman och ska rätta sig efter stäm- mans beslut, såvida dessa inte strider mot föreningens stadgar eller lag. Vårdplikten innebär att styrelsen är ansvarig för

Föregående artikel Så påverkas bostadsrätts- föreningen
Nästa artikel Medlemmar som trivs lika viktigt som god ekonomi

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här