AnnonsMiele

Dra nytta av den tekniska utvecklingen

6 dec 2019

Den tekniska utvecklingen börjar göra sitt intåg även bland bostadsrättsföreningar. Solvärme, smarta passerkort och digitala nycklar till lägenhetsdörrar, portar och andra utrymmen är exempel på innovationer som bidrar till både en bättre miljö och lägre driftkostnader. AV ARTURO ARQUES

I framtiden kommer fler innovationer göra intåg bland bostadsrättsföreningar som till exempel smarta elmätare. Vanliga elmätare kopplas in direkt i vägguttaget och ansluts till den produkt som du vill mäta elanvändningen för. Numera finns det också så kallade smarta elmätare som kan kopplas till elskåpet på ett enkelt sätt. Därefter kan elanvändningen följas via en mobilapp eller en webbsida för att se den totala elanvändningen. Oberoende av vilka tekniska lösningar som hittar sin väg till bostadsrättsföreningar är det viktigt att alla styrelser följer den tekniska utvecklingen och försöker dra nytta av den.

VID ALLA INKÖP är det viktigt att en seriös utvärdering sker i synnerhet om det är frågan om stora belopp. Att till exempel ta in offerter från tre olika leverantörer är en bra ambition. Vad som är ett stort belopp kan variera från förening till förening men om beloppet överstiger 100 000 kronor kan det vara klokt att ta in minst två offerter. Vid köp av byggnadskomponenter är det viktigt att styrelsen uppskattar livslängden och anpassar avskrivningarna efter inköpskostnader och livslängd. Detta för att få rätt bild av vad den verkliga kostnaden är. Med hjälp av en god planering, bra inköpsrutiner och rätt redovisning av kostnaderna kan föreningen hålla nere driftkostnaderna samtidigt som medlemmarna får ett bra och miljövänligt boende.

DE FLESTA bostadsrättsföreningar har kalenderår som verksamhetsår. Snart är det årsskifte och därför hög tid för många föreningar att planera för nästa års verksamhet. Budgetarbetet bör därmed vara i full gång. Vilka investeringar planerar din förening
att göra? Hur kommer medlemmarna att påverkas? Behöver föreningen anpassa årsavgifterna? Viktiga frågor som behöver besvaras. Rådet till alla styrelser är att upprätta en budget över inkomster och utgifter men också en likviditetsbudget. Finns ingen sådan är det hög tid att ta fram en sådan. Att uppdatera den tekniska underhållsplanen och budgeten för kommande årens underhållskostnader är ett annat tips som är väl värd att nämna.

Avslutningsvis vill jag bara lyfta på hatten för alla medlemmar som sitter i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Ni är väl värda all uppskattning som lägger en så stor del av er fritid på att sköta föreningen. Jag hoppas att tomten i år kommer till er med någonting extra – för det är ni värda!

Föregående artikel Koll på andrahandsuthyrning!
Nästa artikel Finansinspektionen och Riksbanken och ökar räntekostnader

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här