AnnonsMiele

Elkostnader för värmekablar i stuprören inte så stor

27 nov 2013

Problemet med isbildning vintertid beror på att taket inte kan avvattnas då smältvattnet fryser till is i rännor och rör. Genom att förse dessa med värmekablar ser man till att smältvattnet kan transporteras bort från taket.

Reds. anm: Tänk på att elkablar i stuprören kan påverka husets energibalans.  

Nu är vintern här och problemet med isbildning på tak och stuprör som isar igen är åter aktuellt. Förutom att fastigheten kan skadas genom läckage vid avsmältning och det finns risker för frostsprängning kan nedfallande isblock och istappar innebära allvarliga personskador som följd.

Med värmekablar kan man undvika att istappar bildas och att

Föregående artikel Fasaden blir renare än renast med rent vatten
Nästa artikel En fastighet i historia, nutid och framtid

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här