AnnonsElectrolux

Elkostnaderna äter hushållens marginaler

30 jan 2023

vindkraft
Havsbaserad vindkraft kan komma på plats inom 5 år.

Elkostnaderna tar en allt större andel av hushållens disponibla inkomster. En snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan bli lösningen.

2021 gick 3,8 procent av hushållens disponibla inkomster till elkostnader. Under 2022 beräknas denna siffra landa på hela 6,3 procent. Det innebär att andelen är 65,7 procent större jämfört med 2021. Detta trots att konsumtionen har minskat.

Under 2022 blir hushållens kostnad för el sammanlagt ungefär 144 miljarder kronor, en ökning med nästan 76 procent sedan 2021.

Det är teknikkonsulten Cowi som sammanställt siffrorna. Eftersom elbehovet beräknas öka mycket kraftigt under det närmaste decenniet behöver elproduktionen byggas ut. Cowi förespråkar en snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

–Detta skulle öka elproduktionen på tre till fem år, vilket i sammanhanget är en nära framtid, säger Pontus Haag ansvarig för samhällskontakter inom Cowi Sverige i ett pressmeddelande.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other