AnnonsMiele

EMD, energi, miljö & digitalisering

EMD, energi, miljö & digitalisering av fastigheter kommer att leda till stora förändringar och utmaningar för landets fastighetsägare under de närmaste åren. Det finns fler svar än frågor och vi har valt att paketera ihop detta som ett EMD-område eftersom de olika delarna relaterar till varandra. Det finns även statliga bidrag att söka för digitalisering och energibesparande åtgärder i sin fastighet.

Vilka förutsättningar finns det för digitalisering?
För att förstå vilken lösning och vilken leverantör som föreningen ska satsa på så behöver styrelsen se över fastigheten och vilka frågor som bör ställas för att kunna utveckla den. En annan viktig fråga är vilken kunskapsnivå som styrelsen har och om experthjälp kommer att behövas. Kraven på fastighetsägare kommer att ändras under åren och det finns också möjligheter att söka Gröna lån för att finansiera sina investeringar.

Hur Borätt Forum jobbar med EMD, ekonomi, miljö & digitalisering:

 • Startmöte med bostadsrättsföreningens styrelse då vi tillsammans fattar ett inriktningsbeslut om vilken del av EMD som ni vill prioritera
 • Platsbesök, där vi har en genomgång och analys av befintliga system och historisk förbrukning
 • Avstämning, vad vi har funnit och hur vi tänker gå vidare
 • Vi tittar på vilka möjliga åtgärder som finns och bedömer lämplighet samt kostnadseffektivitet
 • Vi presenterar detta för styrelsen i bostadsrättsföreningen och fastställer en prioritetsordning
 • Workshop tillsammans med er
 • Vi genomför arbetet och följer upp och utvärderar

Vi brukar rekommendera att åtgärder med en låg investeringskostnad och en kort ”pay-offtid” åtgärdas omgående. Styrelsen bör se till att kommande planerade åtgärder i föreningen kopplas ihop med den befintliga underhållsplanen. Styrelsen bör aktivt jobba med uppföljning av sin energistatistik för utvärdering av nya investeringar samt bevaka att den befintlig utrustningen fungerar som den ska.

För mer information om EMD, energi, miljö & digitalisering, kontakta oss idag.

  Kontakta Rådgivning - fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er inom 24 timmar

  Organisationsnummer  Paketerade tjänster

  Borätt Forum rådgivning erbjuder paketerade tjänster där vi tar ett helhetsgrepp inom olika tekniska områden i er fastighet. Klicka nedan för att se ett urval av vi kan erbjuda.

  Underhållsplan

  FAFF- (Förenklat Avtal Fastighetsförvaltning)

  Borätt Forum Styrelsesupport

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning