AnnonsMiele

En duktig styrelse gör stor skillnad

12 sep 2018

Rätt kompetens i styrelsen, god planering och ledamöter som har både tid och lust att arbeta med föreningen kan få en förening med dålig ekonomi att på bara några års sikt få en mycket god ekonomi.

Nyckeln till en god ekonomi i föreningen är att ha rätt styrelseledamöter. En väl fungerande valberedning som tar sitt uppdrag på största allvar är guld värt. En valberedning som träffar styrelseledamöterna ett par gånger per år och som aktivt söker upp medlemmar i föreningen för att kartlägga kompetensen i föreningen är ett bra sätt att säkerställa att föreningen har bästa tänkbara styrelse. Att utvärdera styrelsearbetet och söka efter lämpliga styrelseledamöter till föreningen är ofta något som många föreningar slarvar med.

I min värld är det självklart att föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. Som medlem är det viktigt att veta vem som är ordförande och vilka kvalifikationer ordföranden har. Föreningen representerar ofta stora världen. Valet av ordförande har stor betydelse för både det löpande styrelsearbetet och den långsiktiga planeringen av föreningens ekonomi och tekniska förvaltning. Valet av ordförande i styrelsen bör därför inte överlåtas till styrelsens medlemmar.

VALET AV REVISOR är också viktigt. För mig är det självklart att en bostadsrättsförening på över 25–30 lägenheter har en auktoriserad revisor. Min erfarenhet säger mig också att valet av revisor är viktigare än valet av revisionsfirma. Var därför noga med vem ni väljer till revisor.

En förening måste ha ett positivt kassaflöde och bör sträva efter att täcka samtliga kostnader varje år om man vill ha en god ekonomi. För att säkerställa att så blir fallet behöver styrelsen lägga ordentligt med tid på budgetarbetet och den löpande uppföljningen av föreningens ekonomi. En god regel är att på varje styrelsemöte gå igenom föreningens ekonomi i förhållande till budget.

DEN ENSKILT STÖRSTA löpande utgiftsposten för de flesta föreningar är räntekostnader eller kostnader för uppvärmning. En god ekonomi ger bästa tänkbara argument när räntevillkoren ska förhandlas med banken. En god ekonomi ger också föreningen möjligheten att investera i en mer energisnål uppvärmning. På sikt kan mycket pengar sparas genom en god teknisk förvaltning. Se därför till att ha en uppdaterad teknisk underhållsplan och prioritera all upphandling av reparationer, underhåll och renoveringar. Ta hjälp av tekniska konsulter vid behov och ta alltid in offerter från minst tre olika leverantörer vid belopp överstigande 50 000 till 100 000 kronor.

Värdet av att ha en aktiv styrelse som tar sitt förtroendeuppdrag på största allvar och som förstår värdet av ett ansvarsfullt långsiktigt arbete kan inte underskattas. Valet av styrelsemedlemmar och ordförande i en förening är därför mycket viktigt. Om det är någonting man ska göra som medlem i en förening så är det att delta på bostadsrättsföreningens föreningsstämma. Där kan du göra din röst hörd och få information om föreningens ekonomi och arbete med den tekniska förvaltningen. Men kanske allra viktigast. Där kan du få reda på vilka som sitter i styrelsen och om de verkar vara rätt personer. Sitter du i styrelsen eller i valberedningen bör du prioritera arbetet med att få så många medlemmar som möjligt att komma på föreningsstämmorna. För din och föreningens skull. Aktiva medlemmar är nämligen den bästa garantin för en välskött förening.

Föregående artikel Bostadspolitik
Nästa artikel Allmän fastighetstaxering 2019

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här