AnnonsMiele

En smart förening älskar sin underhållsplan.

6 dec 2019

Gröna lån är bankernas satsning på ett mer hållbart samhälle och kan erbjudas såväl bostadsrättsföreningar som medlemmar. Som förening får du en grön stämpel på ditt hållbarhetsarbete, ränterabatt på ditt lån och bidrar till en mer hållbar värld. Borätt pratade med Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea, om hur det fungerar med Gröna lån.
AV JACOB GROMER

Löpande underhåll av fastigheten måste föreningen räkna med. Byte av belysning och målning kan till exempel inte undvikas. Större renoveringar som byte av avloppsstammar eller hisskorgar kommer också förr eller senare. Allt ovan räknas som underhåll och det är föreningens medlemmar som betalar för det. Därför är det viktigt att upprätta en underhållsplan.

UNDERHÅLLSPLANEN AVGÖR vad som måste göras, när det måste göras och hur mycket det kommer att kosta. För att planen ska vara så rättvisande som möjligt är det bra om den sträcker sig över femtio år. Fredrik Axelsson, fastighetsförvaltare, berättar varför.

– Annars riskerar man att missa i budgeteringen. Till exempel kan stamrenovering, som ofta är en dyr investering, hamna utanför underhållsplanen. Men också för att alla ska betala för sitt slitage, oavsett hur länge du bor i fastigheten. Är underhållsplanen för kort kan föreningen få det ekonomiskt jobbigt när det är dags för renovering.

I SLUTET AV 2016 avslöjade en studie, gjord av Swedbank och Sparekonomerna, att femtiosex procent, av de föreningar som ingick i studien, satte av för lite pengar till framtida underhåll. Bara femton procent sparade tillräckligt.

Ett för lågt sparande kan öka risken för höjda avgifter. Men med en ordentlig underhållsplan kan föreningen undvika avgiftshöjningar. Det är också bra att göra en årlig genomgång av fastigheten för att följa upp husets skick.

– Det händer mycket i en fastighet och det är svårt att hålla koll på allt. En renovering kan till exempel behöva tidigareläggas. Inget underhåll är skrivet i sten, utan behöver kontrolleras med jämna mellanrum. Man kan också upptäcka nya problem, säger han.

VANLIGT FÖREKOMMANDE i en bostadsrättsförening är kortsiktigt tänkande. Man ser inte längre fram än man själv har tänkt bo kvar. Styrelsen skjuter då renoveringar och sparande på framtiden för att slippa en höjd årsavgift. När de sedan flyttar ut landar problemen på de som bor kvar. Det är viktigt att komma ihåg principen ”varje generation boende ska betala för sitt slitage”.

Förutom stora renoveringarna, som till exempel stambyte, är det löpande underhållet en viktig del i underhållsplanen. Stamspolning, obligatorisk ventilationskontroll och lekplatsbesiktning är några exempel på löpande underhåll som bör finnas i underhållsplanen.

Källor: Swedbank.se & regeringen.se

Föregående artikel Finansinspektionen och Riksbanken och ökar räntekostnader
Nästa artikel Styrelseutbildning anpassad för din styrelse

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här