AnnonsMiele

Energisparande i fokus på Elmia Fastighet

11 nov 2009

Energi, energi, energi. Sällan har väl en fastighetsmässa varit så fokuserad på ett enda område. Elmia Fastighet färgades detta år väldigt starkt av intresset för lösningar som minskar energianvändningen i det svenska fastighetsbeståndet. I var och varannan monter var det lösningar för energisparande som lyftes fram. Drygt 250 utställare tävlade om att vara det företag som bäst kunde hjälpa besökarna att spara energikostnader och minska boendets klimatpåverkan.

Elmia Fastighet är en mässa som arrangeras vartannat år, parallellt med Elmia Fjärrvärme, en mässa om fjärrvärme och fjärrkyla. Hit kommer fastighetsägare och andra med intresse i fastighetsteknik från hela Norden.

Värme från

Föregående artikel Varmvatten från egen källa
Nästa artikel Tapetsera bort radonproblemen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här