AnnonsMiele

Energispartips för bostadsföreningen

27 aug 2015

Det finns mycket bostadsföreningen kan göra för att spara energi. Först och främst är det de enskilda bostadsrättsinnehavarna som påverka energianvändningen mest (se artikeln här intill), men det finns också åtgärder som föreningen bör fundera över.

Sverige är det genomsnittliga energianvändning för uppvärmning cirka 150 KWh per kvm och år, motsvarande siffra för hushålls el är cirka 40 KWh per kvm och år. För en genomsnittlig lägenhet på 90 kvm är energibehovet 13 600 kWh värme och 3 600 kWh el. Om man som bostadsrättsförening vill göra energibesparande åtgärder finns mycket information på nätet, dels hos energimyndigheten och hos elbolagen. En bra idé kan vara att kontakta kommunens energirådgivare för att få rekommendationer om vilka åtgärder man ska göra. Det finns också företag som hjälper till med att köpa in och installera värmesystem
för bostadsrättsföreningar. Vissa bostadsrättsföreningar installerar separata elmätare och till och med vattenmätare för sina lägenheter. Det betyder att el och vatten inte ingår i månadsavgiften, utan debiteras på varje bostadsrättsinnehavare. Det visar sig att den totala energianvändningen minskar när man inför individuell mätning.
MODERNISERA VÄRMESYSTEMET 
Ungefär 60 procent av energianvändningen i hemmet går åt till uppvärmning. Det är viktigt att se över vilken typ av uppvärmning som passar huset bäst. Att byta uppvärmningssystem är en stor investering. Bostadsrättsföreningen bör därför noga överväga vilka kvaliteter man önskar att den nya anläggningen ska ha.
VÄLJA UPPVÄRMNINGSSYSTEM
Det finns olika uppvärmningssystem att välja mellan, som alternativ till olje- och eluppvärmning. Här är en kortfattad sammanställning av olika uppvärmningsalternativ.
Fjärrvärme
• Lägre värmekostnad
• Enkelt, miljövänligt, frigör utrymme
• Driftsäkert, kräver närhet till kulvert
Bergvärmepump
• Lägre värmekostnad
• Frigör utrymmen inomhus
• Kräver vissa ytor utomhus
• Övergång från oljeberoende till elberoende
Biobränslepanna
• Lägre bränslekostnad
• Mer drift och skötsel
• Förnyelsebart bränsle 
Solvärme
• Kräver en stor ackumulator
• Låg energikostnad
• Kräver en "lämplig" takyta för montage av solpaneler
• Förnyelsebar energikälla
Idag finns många olika uppvärmningskällor.
Till exempel:
• Förbränningspanna (Olja, ved, pellets, gas, biobränsle etc.)
• Fjärrvärme
• Värmepump (berg, jord, sjö, luft)
• Elpanna
• Solfångare/celler
• Direktverkande el
• Uppvärmningssystem med panna, värmepump och solvärme För fastigheter med direktverkande el innebär ett byte av uppvärmningssystem extra kostnader då även ett vattenburet distributionssystem måste installeras. Att värma upp bostäder med el är idag kostsamt. Gamla element har ofta bimetalltermostat som blir sämre med åren. Satsa på ett centralt reglersystem eller element med elektroniska termostater.

BELYSNING
Använder du vanliga glödlampor till din utomhusbelysning? Om du byter till lågenergilampor kan du även här spara ett par hundralappar per år. Byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor De drar endast en fjärdedel så mycket el som en vanlig glödlampa. Bara genom att byta dina 10 mest använda glödlampor
mot lågenergilampor kan du spara cirka 700 kronor per år (enligt svensk Energi). Använd lysrör där det ska lysa länge. Till exempel i garage, förråd och ovanför köksbänken. Lysrör är nämligen både energisnåla och har lång brinntid. Dessutom ger de ett bra allmänljus. Det finns flera olika metoder för att se till att lampor är släckta när de inte behövs. Det kan till exempel vara ljussensorer, rörelsevakter och timers.
TVÄTTSTUGAN
Det kan löna sig att byta tvättmaskiner och torktumlare om maskinparken är gammal. En maskin som är 10 år gammal drar dubbelt så mycket el som en ny. Gamla torkskåpen är också en energitjuv. Torktumlare drar mindre el än skåp.
TILLÄGGSISOLERA
Tilläggsisolering kan vara den mest lönsamma energibesparingen. Husets klimat ändras – exempelvis blir det svalare på sommaren och varmare övriga årstider. Det är dock viktigt att försäkra sig om att ventilationen fungerar bra.
VENTILATION
Många flerbostadshus har så kallad mekanisk ventilation. Detta innebär att luftomsättningen styrs via fläktar. Den befintliga ventilationen ska klara av att omsätta luften i lägenheten med minimum 0,5 luftomsättningar per timme. Att installera ventilation med värmeåtervinning och samtidigt åtgärda klimatskalet – byta fönster och isolera – i ett flerbostadshus kan kraftigt minska uppvärmningskostnaderna. God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden. Ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort. God ventilation med värmeåtervinning sparar också energi genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften. Det finns flera olika typer av ventilation.
FÖNSTER
Att byta fönster i alla lägenheter är en stor och kostsam investering. Det är inte troligt att föreningen sparar in kostnaderna i minskade energikostnader på många år, men det kan finnas andra fördelar. Buller och läckage kan minska. Nya fönster är också oftast lättare att öppna och putsa. Fönster utgör annars en av de största energibovarna. Energieffektiva fönster har två eller tre glas sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Karmar och bågar är konstruerade för att minimera värmeförlusterna. Att fönstren släpper igenom dagsljus och solvärme är också viktigt. Därför bör minst 63 procent av dagsljuset och 52 procent av den inkommande solenergin släppas in. Planerar föreningen att göra något åt  husets värmesystem eller byta fasad kan den investeringen bli mer lönsam om
man samtidigt byter fönster. Idag kan fönstertillverkare välja att energimärka sina produkter. Energimärkningen underlättar jämförelsen mellan olika fönster och hjälper dig att välja ett fönster med god isolering. A-klassade fönster har U-värde 0,9 eller lägre och isolerar bäst. 
TÄTNING KRING FÖNSTER OCH DÖRRAR
Föreningen kan med fördel erbjuda bostadsrättsinnehavarna att se över fönster och dörrar. Balkongdörren brukar vara en riktig energitjuv – en bortglömd del. Du kan ofta relativt lätt isolera dörren för att förbättra dess egenskaper. Det är också bra att se över tätningslisterna. Att ha ordentliga tätningslister kring fönster och dörrar är viktigt för att hålla nere värmeförlusterna och uppvärmningskostnaderna. Det är också en billig metod för att spara energi. En värmekamera avslöjar värmeförlusterna. Ett annat ställe där det kan förekomma energiläckage är vid infästningen av fönster och dörrar mot fasaden. Denna isolering görs normalt sett när fönstret eller dörren sätts på plats. Om man misstänker att det är dåligt isolerat kan man ta bort listerna och täta med nytt isolermaterial. 

Föregående artikel Kunskapskryssning!
Nästa artikel Energispartips för alla

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här