AnnonsMiele

Ett bättre skalskydd gör det svårare för tjuven

12 jan 2014

Inbrott i lägenheter minskade kraftigt under 2012, med hela 12 procent. Inbrottsförebyggande åtgärder har en positiv inverkan på lång sikt.

De tio senaste åren har lägenhetsinbrotten stadigt ökat. Men 2012 bröts trenden då inbrotten i lägenheter minskade med 12 procent visar siffror från Brottsförebyggande rådet. 

Försäkringsbolaget Trygg-Hansas skadestatistik visar på en liknande bild, med sjunkande antal inbrott
från 2011 till 2012. På riksnivå sjönk antalet inbrottsskador anmälda till Trygg-Hansa med drygt 20 procent. 
 – Så här kan en naturlig variation i inbrotten se ut från ett år till ett annat.  Under de senaste tio åren har vi till och från sett sådana här hopp upp och ned, men över tid har antalet inbrott hållit sig på en ganska jämn nivå i vår skadestatistik, säger Håkan Franzén, expert inom hus/hemförsäkring på Trygg-Hansa.
Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet hade inbrotten minskat med 18 procent i Stockholm, 29 procent i Uppsala och 34 procent i Västernorrland.
 – Vi har inte kunnat ta fram statistik på mer lokal nivå på grund av semestrar men variationen från ett år till nästa kan delvis handla om slumpen, men det kan också handla om att olika kriminella ligor är mer eller mindre aktiva i Sverige, den variationen kan synas ännu mer på lokal nivå.
– Inbrottsförebyggande åtgärder som till exempel grannsamverkan, lås och larm i bostadsrätter har en positiv påverkan på inbrotten  men det är mer långsiktigt, säger Håkan Franzén.

Inbrott i vindsförråd och källare minskar också. Möjliga orsaker är flera: man förvarar inte längre värdefulla föremål på vind eller i källare och försäkringsbolagen betalar inte ut ersättning för den typen av inbrott. Idag har också fler bostadshus kodlås.

Det viktigaste för att skydda sig mot inbrott i ett bostadshus är att ha ett bra skalskydd – det vill säga ytterdörrarna som leder in i huset. Har man nyckel ska den vara kopieringsskyddad eftersom det då finns en spårbarhet genom ett register över vilka nycklar som är ute och cirkulerar på marknaden.  Den servicen har de flesta auktoriserade låssmeder men inte exempelvis skomakare som tillverkar nycklar, eller så kallade nyckelbarer.
– De sämsta alternativen är då porten står öppen hela dagen med en timer som låser dörren kvällstid. En låst port som man kan öppna med vanlig nyckel och där det finns kodlås är inte heller ett bra skydd. Koden sprids lätt då hantverkare rör sig mycket i huset. Likaså nycklar som lämnas ut till olika personer kan lätt kopieras i smyg och sedan lämnas vidare, säger Daniel Pajuste på säkerhetsföretaget St. George

Föregående artikel Bankerna väljer att låna ut till de stora bostadsrättsaktörerna
Nästa artikel Vill du skriva en krönika för Borätt Forum?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här