AnnonsStyrelsesupport

Få vill binda ränta

20 apr 2021

Lusten att binda bolånen är låg hos landets hushåll. Andelen som endast har rörlig boränta ökar och andelen med fast ränta minskar, enligt SEB:s senaste Boprisindikator.
I mars var det elva procent av de som har rörlig ränta, eller en kombination av fast och rörlig, som uppgav att de planerade att binda sina lån. Samma siffra har sjunkit till tre procent i april.
Andelen som uppger att de bara har rörlig bolåneränta från 20 upp till 23 procent och andelen med bunden ränta minskar med en procentenhet ned till 28 procent. SEB har också undersökt hushållens förväntningar på hur reporäntan kommer att utvecklas under det närmaste året.
Enligt indikatorn verkar hushållen vara inställda på stigande reporäntor, men det ser inte ut att påverka lusten att göra bostadsaffärer eller att ta nya lån. De flesta förväntar sig stigande bostadspriser framöver.
SEB:s Boprisindikator bygger på webbenkäter och genomfördes under perioden 30 mars till 6 april.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här