AnnonsStyrelsesupport

Dags för fastighetsdeklaration

Nu har Skatteverkets E-tjänst öppnat så att ni kan påbörja föreningens fastighetstaxering!

Skatteverket har under sommaren skickat ut blanketter för deklaration av föreningens fastighet(er) inför 2022 års förenklade fastighetstaxering som kommer sträcka sig 3 år framåt i tiden.

Det är viktigt att deklarationen blir korrekt. Bland annat behöver följande saker säkerställas:

 • att indelning i byggnadstyp är korrekt
 • att markvärdet (BTA) inte är för högt satt
 • att deklarerad bruksvärdeshyra för bostäder är korrekt
 • att deklarerad hyra för lokaler är marknadsmässig
 • att inte ersättningar som avser t ex upplåtelse av mark, ersättning för hyresgästanpassningskostnader eller liknande ingår i det som deklareras för lokaldelen
 • att eventuella justeringar för säregna förhållanden yrkas, exempelvis vakanser, konstruktionsfel, föroreningar av mark, PCB, radon etc

Om föreningen har lokaler är det särskilt viktigt att det blir rätt vid årets deklaration, då det är Covidåret 2020 års hyresnivåer, med eventuella hyresnedsättningar/-rabatter m m, som ska deklareras och kommer ligga till grund för det framtida taxeringsvärdet.

Det är dessutom den angivna bruksvärdeshyran för bostäder och marknadshyran för lokaler som Skatteverket använder sig för att identifiera icke privatbostadsföretag, dvs oäkta bostadsrättsföreningar, så därför är det mycket viktigt att dessa hyror är korrekt angivna.

Borätt Forum kan hjälpa er med er fastighetsdeklaration till ett fast pris. Återkom till oss via kontaktformuläret nedan eller telefon, 08-520 252 02 för information och offert.

  Borätt Forum Fastighetsdeklaration
  Meddelande:


  Styrelsesupport

  Borätt Forum Styrelsesupport är till för styrelsen och arbetar främst med frågor av juridisk karaktär.

  Några av de frågor som Styrelsesupport kan hjälpa styrelsen med:

  • Förhållandet mellan föreningen och medlemmarna
  • Svårare störningsärenden
  • Försäkringsskador som t ex vatten- och brandskador
  • Avtalsfrågor mellan föreningen, leverantörer och hyresgäster
  • Upprättande och uppsägning av lokalhyresavtal samt omförhandling av gällande hyresavtal för kommersiella lokaler
  • Omförhandling av hyra för hyreslägenheter och upprättande av hyresavtal
  • Upprätta avtal för parkeringsplatser och garage
  • Genomgång av stadgarna och stadgerevidering så att stadgarna följer lagen och att andra fördelaktiga skrivelser finns med
  • Extern stämmoordförande och sekreterare
  • Administrera digitala stämmor

  Borätt Forum Styrelsesupport vill hjälpa er att göra styrelsens arbete effektivare och därför erbjuder vi också utbildningar för styrelsen. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler men självklart även digitalt.

  Kort sagt, Borätt Forum Styrelsesupport förstår styrelsearbetet, är regelbundet med i styrelsemöten (digitalt) och finns som stöd för er när ni behöver det.

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning

  Har ni drabbats av vattenskada i er förening?

  Vi hjälper er med försäkringsskador som till exempel vatten- och brandskador.

  AnnonsPartGroup
  AnnonsBrandkontoret
  AnnonsBolander
  AnnonsKTC
  AnnonsAndrés Måleri
  AnnonsEleiko
  AnnonsCertego
  AnnonsILOQ
  AnnonsSecor
  AnnonsInCharge Vattenfall
  AnnonsHisskonsulterna
  AnnonsCC Plåt
  AnnonsAvloppsteknik
  AnnonsGerox
  AnnonsCupola
  AnnonsMaries puts & städ
  AnnonsStorholmen Kvadrat
  AnnonsGullikssonsEl
  AnnonsSSG_Nordic
  AnnonsVästerorts BMF