AnnonsMiele

Fel att påtvinga någon ny dörr

9 aug 2010

En bostadsrättsinnehavare tvingades installera ny ytterdörr av säkerhetstyp. Han protesterade men fick inget gehör hos hyresnämnden. Nu har dock hovrätten gett honom rätt – det var fel att tvinga honom byta dörr.

En bostadsrättsförening beslutade på en extrastämma att godkänna byte av dörrar i fastigheten. När en av bostadsrättsinnehavarna protesterade och inte ville byta dörr gick föreningen till hyresnämnden där man gav föreningen rätt att byta dörr mot lägenhetsinnehavarens vilja. Det beslutet har nu undanröjts i hovrätten.

Hovrätten konstaterar efter överklagande att 1971 års bostadsrättslag ger bostadsrättshavaren en principiell vetorätt mot förändringar av den egna lägenheten. Normalt ska en bostadsrättshavare enligt nuvarande lagar inte kunna säga nej till en ombyggnad som är starkt motiverad, men det gäller enligt hovrätten i första hand fysiska förändringar i själva lägenheten. Allmänna utrymmen som tvättstuga, vinds- och källarförråd omfattas också av dessa bestämmelser.

I sitt domslut konstaterar hovrätten att bytet av ytterdörr i det aktuella fallet inte kan anses medföra en förändring av lägenheten. Arbetena kan inte heller anses ha samband med om- eller tillbyggnad. Detta innebär att dörrbytet inte kan anses vara en sådan åtgärd som omfattas av de aktuella bestämmelserna. Därför borde bostadsrättsföreningens ansökan till hyresnämnden aldrig ha tagits upp. Av den anledningen rev hovrätten upp hyresnämndens beslut och anser att föreningens talan i nämnden ska avvisas.

Föregående artikel Magnetiskt budskap om oönskad reklam
Nästa artikel Nyckelfärdig källsortering

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här